Biografie


Date personale
Născut la 26 iunie 1981, în Bucureşti

 

Studii

   • Doctor în drept – calificativul excelent (summa cum laude), Tema: Recuperarea creanţelor prin procedura insolvenţei, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (Școala Doctorală, Septembrie 2010 – 2015)
   • Masterand al Facultații de Drept, Universitatea din Bucureşti (Master Dreptul Afacerilor), Septembrie 2009 – Iunie 2010
   • Licenţiat al Facultăţii de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu (2002 – 2006)
   • Absolvent al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice, Bucureşti (2000 – 2004).
   • Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (Martie 2007 – Aprilie 2008)
   • Curs de Diplomație și Relații Internaționale – lector Cristian Diaconescu, Fundația Calea Victoriei (2018)
   • Absolvent al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelurile I și II, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din Universitatea Politehnică din București (2017 – 2018)

Limbi străine cunoscute

   • Engleza
   • Franceza
   • Italiana

Experiența profesională

   • Februarie 2003 – Decembrie 2006, Redactor carte juridică, Editura C.H. BECK Bucureşti
   • 2007 → prezent, avocat in Baroul Bucureşti
   • 2007 – 2020, Avocat asociat în cadrul SCA „Piperea şi Asociaţii”
   • 2018 → 2021, Colaborator cadru didactic Universitatea București Facultatea de Drept (disciplinele Drept Comercial; Drept Societar; Dreptul concurenței în achizițiile publice)
   • Ianuarie 2021 – Septembrie 2021, Secretar de Stat Ministerul Justiției
   • Noiembrie 2021 → prezent, Cabinet Individual Avocat  Alexandru Paul Dimitriu

Activitate editorială

Cărţi publicate

   • Autor al lucrării „Codul comercial adnotat”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
   • Coautor al lucrării „Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
   • Coautor al lucrării „Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
   • Autor al lucrării „Cererea de deschidere a procedurii insolventei in Noul Cod al insolventei”, Editura CH Beck, Bucureşti, 2014;
   • Autor al lucrării „Recuperarea creanţelor prin procedura insolvenţei”, Editura CH Beck, Bucureşti, 2015;
   • Coautor al lucrării „Cartea de excepţii”, Editura CH Beck, Bucureşti, 2016;
   • Coautor al lucrării „Codul insolvenței. Note. Corelații. Explicații” Ed. CH Beck, București, 2017;
   • Coautor al lucrării „Cartea de excepţii”, ediția 2, Editura CH Beck, Bucureşti, 2018;
   • Coautor al lucrării „Codul de procedură civilă. Comentarii și explicații” Editura CH Beck, Bucureşti, 2019.

Articole publicate în revistele de specialitate

   • Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 102/2008 – apărut în Curierul Judiciar nr. 10/2008;
   • Monitorul Oficial Adnotat – DCC nr. 1055/2008 – apărut în Curierul Judiciar nr. 11/2008;
   • „Are CSM atributul legiferării?” – apărut în Curierul Judiciar nr. 11/2008;
   • Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 212/2008 – apărut în Curierul Judiciar nr. 1/2009;
   • Monitorul Oficial Adnotat – Legea nr. 1/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 3/2009;
   • Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 19/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 4/2009;
   • Monitorul Oficial Adnotat – DCC nr. 303/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 5/2009;
   • Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 42/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 6/2009;
   • „Declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 C.proc.fisc. şi ale Ordinului nr. 539/2009” – apărut în Curierul Fiscal nr. 6/2009;
   • Monitorul Oficial Adnotat – Legea nr. 276/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2009;
   • Trib. Bucureşti, Decizia nr. 1706A/10.12.2008, „Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra unui teren cu toate părţile persoane fizice. Comercialitate?!” – apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2009;
   • Monitorul Oficial Adnotat – Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă – apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2010;
   • „Dreptul la apărare vs. Dreptul la un proces echitabil într-un termen optim şi previzibil în Noul Cod de procedură civilă”, apărut în Curierul Judiciar nr. 9/2012;
   • Autor al articolului „Ce trebuie să conţină cererea de chemare în judecată pentru a trece peste procedura de verificare de la art. 200 NCPC?” apărut în Curierul Judiciar nr. 2/2013;
   • „Garanţiile creditorilor în procedura insolvenţei în obscuritatea noului Cod civil” apărut în Curierul Judiciar nr. 6/2013;
   • „Încunoştinţarea telefonică cu privire la termenul de judecată în reglementarea NCPC. Divergenţe doctrinare”, apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2013;
   • „Divizarea şi fuziunea ca modalităţi de reorganizare”, apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2014;
   • „Acţiunea în anularea actelor frauduloase – aspecte inedite”, apărut în Curierul judiciar nr. 7/2015;
   • „Diminuarea masei credale ca efect al confirmării planului de reorganizare. Venit imopzabil vs. Venit neimpozabil”, apărut în Curierul judiciar nr. 8/2016;
   • „Cererea creditorului de deschidere a procedurii insolvenței – raport contractual ce are atașat o clauză compromisorie” apărut în Curierul judiciar nr. 7/2017
   • „Anularea actelor administrative cu caracter normativ. Aspecte practice” apărut în Curierul judiciar nr. 12/2017, în coautorat.
   • „Modificarea Codului de procedură civilă. Oportunități materializate și oportunități ratate” apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2018

Participarea la conferinţe

   • Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2019”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Craiova, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii, în calitate de lector, cu tema Majorarea capitalului social în procedura insolvenței;
   • Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2017”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii, în calitate de lector, cu tema Cererea creditorului de deschidere a procedurii insolvenței – raport contractual ce are atașat o clauză compromisorie;
   • Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2016”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii, în calitate de lector, cu tema Aspecte inedite cu privire la reorganizarea judiciară;
   • Participare seminar organizat de INM cu titlul „Mecanisme şi funcţiuni în procedura insolventei” în data de 29 mai 2015, la sediul Tribunalului Dâmboviţa, în calitate de lector, cu tema Lichidarea si distribuirea sumelor rezultate din lichidare
   • Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2015”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii, în calitate de lector, cu tema Acţiunea în anularea actelor frauduloase – aspecte inedite;
   • Participare conferinţa internaţională bienală Craiova 20-21 martie 2015 „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, cu prezentarea studiului Condițiile formulării acțiunii în anulare a actelor frauduloase în temeiul Legii nr. 85/2014;
   • Participare la Programul de pregătire profesională organizat de UNPIR filiala Bihor 28 noiembrie 2014, în calitate de lector, cu tema Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei – scopul; abuzul de drept; elemente de noutate;
   • Participare la Programul de pregătire profesională organizat de UNPIR filiala Bihor 29 noiembrie 2014, în calitate de lector, cu tema Condiţiile formulării acţiunii în anularea actelor frauduloase – aspecte practice;
   • Participare curs pregătire profesionala Institutul Naţional de Pregătire a Practicienilor în insolvenţă, în calitate de lector în cadrul SEMINARULUI ÎN DIRECT: Divizarea și fuziunea ca modalități de reorganizare judiciarăîn data de 17.06.2014;
   • Participare la Programul de pregătire profesională organizat de UNPIR filiala Bihor 12-14 iunie 2014, în calitate de lector, cu tema Divizarea şi fuziunea ca modalităţi de reorganizare;
   • Participare la conferinţa internaţională „Dreptul afacerilor 2014”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii, în calitate de lector, cu tema Divizarea şi fuziunea ca modalităţi de reorganizare;
   • Participarea, în calitate de lector, la seminarul „Insolvența administrațiilor publice locale”, ce a avut loc la Buzău în data de 11 octombrie 2013, cu tema Atragerea răspunderii persoanelor care au contribuit la insolventa UAT și anularea actelor frauduloase;
   • Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2013”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii, în calitate de lector, cu tema Garanţiile creditorilor în procedura insolvenţei în obscuritatea noului Cod civil;
   • Participare la seminarul „Noul Cod de procedură civilă – înțelegere și aplicare”, organizat de Avocatnet.ro, în data de 21 martie 2013, în calitate de lector, cu tema Nulitatea actelor de procedura si termenele procedurale în Noul Cod de procedură civilă;
   • Participare la seminarul „Noul Cod de procedură civilă. Ce aduce nou pentru companii şi pentru profesioniştii din domeniu. Aspecte practice”, organizat de Editura C.H. Beck în parteneriat cu SCA „Piperea şi Asociaţii”, în data de 15 februarie 2013, în calitate de lector, cu tema Procedura de judecată conform Noului Cod de procedură civilă;
   • Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2012. Lecţiile crizei: adaptabilitate şi inovaţie”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii
   • Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2011. Abuzul de putere economică în criză. Răspunsurile dreptului”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii;
   • Participare la conferinţa „Dreptul Afacerilor 2010. Integrarea dreptului comercial în Codul Civil”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii”
   • Participare la conferinţa„Noul Cod Civil român organizată de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, august 2011, Constanţa, în calitate de lector, cu tema Garanţiile reale în Noul Cod civil;
   • Participarela conferinţa „Societăţile comerciale la interferenţa dreptului naţional, dreptului Uniunii Europene şi a practicii judiciare. Impactul noului Cod Civil” organizată de Camera de Comerţ şi Industrii Constanţa, 18 iunie 2011, Constanţa, în calitate de lector, cu tema Acţiunea în anularea a actelor frauduloase în procedura insolvenţei;