Protecția datelor cu caracter personal

Prezenta secțiune explică în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați site-ul www.alexandru-dimitriu.ro și unde vă puteți exercita drepturile de acces la date, corectarea acestora, dreptul de ștergere, dreptul de opoziție la prelucrare, dreptul de portabilitate a datelor și de restricționare a prelucrării.

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastră și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizării obiectivelor politice propuse. Nu vom prelua date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră din alte surse, altele decât cele prevăzute în această secțiune.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopul înregistrării și sortării problemelor semnalate de dumneavoastră, pentru a vă avertiza în legătură cu campaniile care vă interesează și cu evenimentele care se desfășoară în zona dumneavoastră, respectiv pentru a vă informa cu privire la oportunitățile de voluntariat sau pentru a ne asigura că sunt îndeplinite condițiile în vederea asigurării oportunităților oferite de calitatea de susținător. Vom utiliza datele pe care ni le furnizați pentru transmiterea de newslettere sau notificări, la care vă puteți dezabona, accesând link-ul de dezabonare din e-mailul de trimitere al newsletter-ului sau a notificării.

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea unei persoane. Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP).

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră prin înregistrarea prin intermediul www.alexandru-dimitriu.ro, precum: nume, prenume, adresă de e-mail, informații geografice, interesele dumneavoastră și alte date de contact precum numărul de telefon. Dacă comunicați cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor, adresa dumneavoastră de e-mail și răspunsurile pe care vi le furnizăm.

Cu cine împărtășim informația?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi împărtășite doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor. În acest caz, ne asigurăm că furnizorii și colaboratorii noștri asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor dvs. cu caracter personal. Ne asigurăm ca furnizorii din afara UE implementează clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau sunt supuși regimului Privacy Shield daca sunt din SUA. Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți să prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre.

Cum vă protejăm informația?

Luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune, respectiv până când dumneavoastră va exercitați dreptul de rectificare sau de ștergere, în condițiile legii. Ne asigurăm de respectarea principiului proporționalității colectării datelor. În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru. Setările dumneavoastră de confidențialitate și prezenta politică pot fi afectate de modificările aduse de terți, cum ar fi rețelele sociale, caz în care nu suntem responsabili pentru aceste modificări. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate, iar în caz de modificări substanțiale ne asigurăm că acestea vă vor fi aduse la cunoștință.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele pe care le prelucrăm?

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră

Aveți dreptul să obțineți o confirmare a faptului că prelucrăm date despre dumneavoastră și să obțineți informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, condițiile de prelucrare și o copie a acestor date.

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal care nu sunt exacte sau complete și pe care noi le avem despre dumneavoastră sau de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul lor inițial, în cazul în care nu mai doriți să faceți parte dintre susținătorii obiectivelor politice, în cazul în care obiectați și nu avem motive pentru continuarea prelucrării, în cazul în care datele au fost prelucrate ilegal sau în cazul în care este necesară ștergerea datelor pentru respectarea legislației europene sau a legislației românești.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării dacă considerați că datele personale prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal sau dacă prelucrarea este ilegală, însă nu doriți să ștergem datele dumneavoastră ori în cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile din această politică, dar solicitați datele în vederea intentării unei acțiuni legale sau până la verificarea faptului dacă putem continua prelucrarea în interesul nostru legitim.

Dreptul de a solicita încetarea prelucrărilor, dacă nu mai doriți să faceți parte dintre suspinătorii obiectivelor noastre politice, fără a afecta legalitatea prelucrării realizate până la momentul solicitării de încetare.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor din motive personale, atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim sau se face în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru profilare.

Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, respectiv de a vă opune prelucrării de date pentru realizarea de profiluri.

Dreptul la portabilitatea datelor

Acesta este dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, comun și care poate fi citit prin mijloace automate, respectiv dreptul de a transfera aceste date unui alt operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract și se realizează prin utilizarea mijloacelor automate.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Reținem datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât avem o bază legală de prelucrare a datelor. Astfel, prelucrăm datele dumneavoastră până la momentul când nu mai avem un interes legitim pentru prelucrarea lor.

Unde ne adresăm pentru exercitarea drepturilor legale menționate la începutul acestei politici și a altor drepturi conferite de lege?

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa: alexandru.dimitriu@ro.plus.

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.