Fiindcă îmi place să împărtășesc din experiența mea, un pas firesc a fost să scriu și să public ceea ce știu. Astfel, sunt autorul sau coautorul a nouă cărți și peste douăzeci de articole de specialitate.

Cărți publicate

 • Autor al lucrării „Codul comercial adnotat”, Editura C.H. Beck, București, 2009;
 • Coautor al lucrării „Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații”, Editura C.H. Beck, București, 2011;
 • Coautor al lucrării „Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații”, Editura C.H. Beck, București, 2012;
 • Autor al lucrării „Cererea de deschidere a procedurii insolventei in Noul Cod al insolventei”, Editura CH Beck, București, 2014;
 • Autor al lucrării „Recuperarea creanțelor prin procedura insolvenței”, Editura CH Beck, București, 2015;
 • Coautor al lucrării „Cartea de excepții”, Editura CH Beck, București, 2016;
 • Coautor al lucrării „Codul insolvenței. Note. Corelații. Explicații” Ed. CH Beck, București, 2017;
 • Coautor al lucrării „Cartea de excepții”, ediția 2, Editura CH Beck, București, 2018;
 • Coautor al lucrării „Codul de procedură civilă. Comentarii și explicații” Editura CH Beck, București, 2019.

Articole publicate în revistele de specialitate

 • Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 102/2008 – apărut în Curierul Judiciar nr. 10/2008;
 • Monitorul Oficial Adnotat – DCC nr. 1055/2008 – apărut în Curierul Judiciar nr. 11/2008;
 • „Are CSM atributul legiferării?” – apărut în Curierul Judiciar nr. 11/2008;
 • Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 212/2008 – apărut în Curierul Judiciar nr. 1/2009;
 • Monitorul Oficial Adnotat – Legea nr. 1/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 3/2009;
 • Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 19/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 4/2009;
 • Monitorul Oficial Adnotat – DCC nr. 303/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 5/2009;
 • Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 42/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 6/2009;
 • „Declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 C.proc.fisc. și ale Ordinului nr. 539/2009” – apărut în Curierul Fiscal nr. 6/2009;
 • Monitorul Oficial Adnotat – Legea nr. 276/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2009;
 • Trib. București, Decizia nr. 1706A/10.12.2008, „Acțiune în constatarea dreptului de proprietate asupra unui teren cu toate părțile persoane fizice. Comercialitate?!” – apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2009;
 • Monitorul Oficial Adnotat – Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă – apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2010;
 • „Dreptul la apărare vs. dreptul la un proces echitabil într-un termen optim și previzibil în Noul Cod de procedură civilă”, apărut în Curierul Judiciar nr. 9/2012;
 • Autor al articolului „Ce trebuie să conțină cererea de chemare în judecată pentru a trece peste procedura de verificare de la art. 200 NCPC?” apărut în Curierul Judiciar nr. 2/2013;
 • „Garanțiile creditorilor în procedura insolvenței în obscuritatea noului Cod civil” apărut în Curierul Judiciar nr. 6/2013;
 • „Încunoștințarea telefonică cu privire la termenul de judecată în reglementarea NCPC. Divergențe doctrinare”, apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2013;
 • „Divizarea și fuziunea ca modalități de reorganizare”, apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2014;
 • „Acțiunea în anularea actelor frauduloase – aspecte inedite”, apărut în Curierul judiciar nr. 7/2015;
 • „Diminuarea masei credale ca efect al confirmării planului de reorganizare. Venit impozabil vs. venit neimpozabil”, apărut în Curierul judiciar nr. 8/2016;
 • „Cererea creditorului de deschidere a procedurii insolvenței – raport contractual ce are atașat o clauză compromisorie” apărut în Curierul judiciar nr. 7/2017
 • „Anularea actelor administrative cu caracter normativ. Aspecte practice” apărut în Curierul judiciar nr. 12/2017, în coautorat.
 • „Modificarea Codului de procedură civilă. Oportunități materializate și oportunități ratate” apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2018