Am studiat intensiv Dreptul. Sunt doctor în Drept, iar lucrarea mea de doctorat a obținut summa cum laudae (excelent).

  • Doctor în Drept – calificativul excelent (summa cum laude). Tema lucrării: „Recuperarea creanțelor prin procedura insolvenței”, Facultatea de Drept, Universitatea din București (Școala Doctorală, Septembrie 2010 – 2015)
  • Masterand al Facultății de Drept, Universitatea din București (Master Dreptul Afacerilor), Septembrie 2009 – Iunie 2010
  • Licențiat al Facultății de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” (2002 – 2006)
  • Absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice, București (2000 – 2004)
  • Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (Martie 2007 – Aprilie 2008)
  • Curs de Diplomație și Relații Internaționale – lector Cristian Diaconescu, Fundația Calea Victoriei (2018)
  • Absolvent al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, nivelurile I și II, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din Universitatea Politehnică din București (2017 – 2018)