Cetățenii vor fi consultați în luarea deciziilor și vor avea mijloace de a verifica activitatea Primăriei în mod transparent. Vom elimina birocrația și o vom înlocui cu soluții digitale. Simultan, vom încuraja educarea și incluziunea socială a locuitorilor sectorului.

1. Deciziile se vor lua în mod transparent iar cetățenii vor putea verifica activitatea Primăriei
2. Cetățenii vor fi consultați
3. Administrăm eficient prin eliminarea birocrației inutile și construirea ghișeului digital
4. Administrăm eficient folosind instrumente digitale
5. Susținem alfabetizarea digital și incluziunea socială

1. Deciziile se vor lua în mod transparent iar cetățenii vor putea verifica activitatea Primăriei

De ce?

Cetățenii trebuie să poată verifica activitatea Primăriei. În momentul actual transparența decizională, în ceea ce privește modul în care se desfășoară activitatea primarului sau a personalului din subordinea sa, este inexistentă. Nu sunt puse la dispoziția publicului, în timp util, pe site sau prin alte mijloace, aspectele care urmează a fi dezbătute în Consiliul Local.

Capacitatea cetățenilor de a urmări modul în care se iau deciziile și de a verifica activitatea celor cărora le acordă votul este esențială pentru a îmbunătăți continuu administrata publică și pentru a crește încrederea publicului în buna-credință a decidenților.

Cum?

 1. Vom realiza un audit economico-financiar și de evaluare a resurselor umane ale Primăriei și ale instituțiilor subordonate;
 2. Vom organiza eficient activitatea direcției responsabile de punerea la dispoziție a informațiilor de interes public și vom modifica regulamentul de organizare și funcționare a acestui departament în vederea stabilirii unor sancțiuni clare și concrete pentru funcționarii care nu respectă termenele impuse de Legea nr. 544/2001;
 3. Vom transforma site-ul Primăriei Sectorului 5 într-un “one-stop-shop” (ghișeul unic) în care cetățenii interesați pot găsi toate informațiile relevante pentru înțelegerea modului în care funcționează administrația publică în Sectorul 5;
 4. Vom înființa un Tel Verde Non-Stop pus la dispoziția cetățenilor Sectorului 5 în vederea sesizărilor referitoare la nereguli în activitatea Primăriei Sectorului 5;
 5. Calendarul primarului va fi întotdeauna accesibil online tuturor astfel încât orice locuitor al sectorului să înțeleagă care sunt prioritățile la care se lucrează în mod activ;
 6. Toate întâlnirile primarului și cele ale consiliului în care se discută proiecte de hotărâri și măsuri vor fi transmise live prin video pe site-ul primăriei și pe pagina de FB a primăriei;
 7. Toate informațiile de interes public, contractele și anexele acestora se vor publica într-un format standard accesibil și ușor de prelucrat și integrat din punct de vedere tehnic;
 8. Vom dezvolta o aplicație IT interactivă pentru relația cetățenilor în timp real cu Primăria Sectorului 5, prin care pot fi semnalate direct pe hartă problemele cu care ne confruntăm în sector, structurată pe capitole esențiale: poliție locală, salubritate, școli și grădinițe, anvelopare, corupție etc; aplicația va funcționa pe PC, tabletă și telefon, iar utilizatorul va putea anexa fotografii și va primi răspuns pentru/ după rezolvarea problemei semnalate; informațiile introduse de utilizator vor fi transmise în timp real și adresate în mod automat către compartimentul de specialitate din Primărie cu atribuții în domeniul de referință.

2. Cetățenii vor fi consultați

De ce?

O dată la patru ani, votanților din Sectorul 5 li se cere să aleagă pe cei care vor lua decizii importante privind viața în oraș. Dar, niciodată în decursul celor patru ani locuitorii nu au în mod real posibilitatea de a participa efectiv la aceste decizii.
Administrația publică trebuie să aibă în centrul preocupărilor sale cetățeanul și nevoile acestuia, pentru a-i crea un mediu de viață sănătos și demn în care să se poată dezvolta, atât la nivel personal și familial, cât și la nivel profesional. Pentru că o primărie și un consiliu local nu pot exista în lipsa cetățeanului, actualul dezinteres al aleșilor și funcționarilor publici locali în a asculta cetățeanul trebuie să fie înlocuit printr-un mod de lucru în care cetățeanul își va putea pune amprenta în mod direct asupra modului în care funcționează administrația publica în Sectorul 5.

Cum?

 1. Vom înființa în cadrul Primăriei un departament care va analiza ideile și propunerile primite; acest departament va selecta ideile care merită a fi transformate în proiecte: proiectele propuse de cetățeni vor fi prezentate și pe site-ul primăriei, iar locuitorii sectorului 5 vor putea vota online cele mai valoroase proiecte pe care doresc ca Primăria Sectorului 5 să le implementeze;
 2. Proiectele cu impact bugetar semnificativ și cele cu impact direct asupra vieții locuitorilor vor fi lansate în dezbatere publica, punând toate informațiile relevante la dispoziția celor interesați (persoane fizice, ONG-uri, agenți economici) cu suficient timp înainte;
 3. Fiecare cetățean va putea propune proiecte de dezvoltare a orașului, va avea posibilitatea de a vota prioritizarea altor propuneri;
 4. Site-ului Primăriei va fi adaptat astfel încât cetățenii interesați să poată propune amendamente la proiectele de hotărâri aflate în dezbatere publică;
 5. Va fi publicat și respectat în mod real un program de consultări regulate pe teren cu locuitorii sectorului, al primarului și al consilierilor locali;
 6. Vom introduce instrumente moderne de captare a ideilor și dorinței de implicare: competiții de proiecte; evenimente de tip hackathon pentru găsirea de soluții; crowdfunding pentru a încuraja propuneri calitative și implicarea civică,.

3. Administrăm eficient prin eliminarea birocrației inutile și construirea ghișeului digital

De ce?

Administrația Sectorului 5 este dependentă de hârtie și „dosar cu șină”. Pentru a rezolva o problemă oricât de mică, cetățeanul  să fugă după hârtii și avize, să stea la coadă la nenumărate ghișee.

Noile tehnologii digitale de comunicare sporesc considerabil capacitatea indivizilor de a se exprima în spațiul public și implicit în relația cu autoritățile publice. Soluțiile pe care le vom implementa vor permite cetățenilor să evite drumurile lungi și statul la cozi. Interacțiunea cu instituțiile publice din sectorul nostru trebuie să fie plăcută, să economisească timpul și energia cetățenilor. Beneficiile implică inclusiv diminuarea traficului și mai mult timp liber pentru cetățeni.

Cum?

 1. Vom continua digitalizarea serviciilor publice oferite populației, prin realizarea unei platforme de autentificare unică și de identitate digitală care să permită realizarea de tranzacții, certificarea identității, transmiterea de documente semnate digital etc.;
 2. Vom introduce principiul că transmiterea documentelor trebuie să se facă în marea majoritate pe e-mail, în dublu sens (de la cetățean la instituții și invers), transmiterea pe suport hârtie rămânând posibilă totuși ca un sprijin pentru cei mai puțin familiarizați cu calculatorul;
 3. Vom realiza un sistem de gestionare a informațiilor esențiale din documentele deja depuse de cetățeni, astfel încât solicitarea acestora încă o dată, pentru operațiuni noi, să nu mai fie necesară; acest sistem, elaborat inclusiv cu eliminarea necesității documentelor absolut inutile, va conduce și către reducerea timpului de așteptare pentru eliberarea actelor administrative;
 4. Vom introduce folosirea de chatbots (roboți inteligenți) care să interacționeze cu cetățeanul și să îl ajute folosind tehnologia căutării vocale și inteligența artificială;
 5. Vom realiza un sistem de programări online direct pe site-ul primăriei, dar vom menține și programarea telefonică, asistată de un operator, astfel încât cetățenii să beneficieze de o interacțiune prietenoasă cu funcționarii publici;
 6. Vom face un program de educare digitală continuă a angajaților primăriei și de îmbunătățire constantă a experienței pe care aceștia o au în folosirea uneltelor digitale prin care pot veni în ajutorul cetățenilor.

4. Administrăm eficient folosind instrumente digitale

De ce?

Este important să structurăm și să simplificăm mijloacele de comunicare instituțională pentru a putea folosi eficient și în folosul cetățenilor oportunitățile pe care tehnologiile moderne le oferă. Guvernarea digitală aduce o serie de beneficii: reducerea costurilor administrației, creștere economică, creșterea productivității muncii, scăderea evaziunii fiscale prin creșterea ponderii plăților electronice.
Deși România a definit, încă din 2014, o strategie națională privind digitalizarea, cele mai multe dintre măsurile asumate nu au fost demarate, restul fiind într-o fază incipientă de implementare. La nivelul Sectorului 5, provocarea este și mai mare, administrația locală fiind în situația în care nu răspunde, prin mijloace electronice, nici măcar nevoilor minime de informare ale cetățenilor săi. Sumele de bani din PNRR vor fi accesate cu prioritate, pentru a putea realiza reforma digitală a Sectorului 5.

Cum?

 1. Vom crea un spațiu virtual de lucru colaborativ pentru angajații din administrația publică locală, pentru partajarea resurselor virtuale și pentru eliminarea dublării de activități și documente;
 2. Direcțiile din aparatul administrativ al primăriei vor fi interconectate IT, în special în ceea ce privește bazele de date și fluxurile de documente;
 3. Vom crea mijloacele astfel încât încasările și plățile în relația cu cetățeanul să se facă predominant electronic (prin card bancar sau prin cont bancar);
 4. Integritatea și siguranța datelor cu caracter personal vor fi auditate extern periodic și testate cu echipe tehnice specializate;
 5. Primăria va avea o strategie integrată de marketing digital cu costuri cât mai reduse, strict pentru informare de interes public, consultare și dialog cu cetățenii.

5. Susținem alfabetizarea digital și incluziunea socială

De ce?

Utilizare instrumentelor digitale reprezintă noua provocare în materie de comunicare și are efecte transformative puternice asupra locurilor de muncă și asupra celorlalte aspecte ale vieții omului de rând. O strategie digitală a unei primării nu poate porni decât de la cetățeni, de la nevoile lor și de la modul în care aceștia pot să interacționeze cu tehnologia.

Tehnologia poate fi în beneficiul tuturor, dar poate deveni și o barieră pentru cei mai vulnerabili. Sărăcia este o realitate dură ce impactează o parte dintre copiii și adulții din Sectorul 5. Acest lucru nu trebuie să le îngrădească posibilitățile de a se educa, de a comunica sau de a-și face o viață mai bună.

Cum?

 1. Vom susține financiar cursuri de educație digitală pentru elevi, pentru accesul la software si hardware modern;
 2. Vom organiza cursuri de educație digitală prin intermediul unor voluntari, în spații deținute de instituțiile publice locale și în școli, destinate în special persoanelor cu deficiențe și persoanelor vârstnice.
 3. Vom introduce ghizi digitali în centrele de relații cu publicul ale primăriei, redefinite astfel încât să funcționeze ca one-stop-shop (ghișeu unic). Ghizii digitali vor sta la dispoziția celor care vor să învețe cum pot folosi beneficiile tehnologiilor digitale puse la dispoziție de primărie.
 4. Vom oferi acoperire Wi-Fi gratuită în parcuri.
 5. Vom pune la dispoziție ghiduri video ușor de înțeles pentru funcționalitățile disponibile pe toate site-urile și aplicațiile primăriei.