Vom proteja persoanele defavorizate, inclusiv pe cele cu dizabilități, copiii și bătrânii, vom contribui la reabilitarea dependenților de droguri și alcool, vom majora ajutoarele și vom asigura locuințe sociale pentru categoriile care au nevoie de acestea.


1. Protejăm în mod real drepturile copiilor defavorizați
2. Susținem politici pentru reabilitarea persoanelor dependente de droguri și/sau de alcool
3. Majorăm ajutoarele pentru categoriile sociale care au cu adevărat nevoie
4. Protejăm și suntem atenți cu cei vârstnici, sprijinim persoanele cu dizabilități
5. Punem la dispoziție locuințe sociale persoanelor care au cu adevărat nevoie

1. Protejăm în mod real drepturile copiilor defavorizați

De ce?

Legislația privind protecția și promovarea drepturilor copilului are în centrul său interesul superior al copilului, care impune respectarea dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv și la viața de familie.
În acest moment copiii instituționalizați în centre de tip rezidențial sunt lipsiți de suport real psihologic, afectiv și educațional. Copiii instituționalizați sunt marginalizați, discriminați și sunt supuși acțiunilor de tip bullying. Această realitate face ca dezvoltarea lor emoțională și afectivă să aibă de suferit.

Cum?

 1. Vom sprijini inspectoratele școlare și Ministerul Educației Naționale pentru a implementa un sistem generalizat de after-school cu personal instruit, dedicat copiilor instituționalizați și a celor care provin din familii sărace;
 2. Vom crea un cadru de organizare a unor întâlniri lunare cu psihologi specializați în psihologia copilului și a traumelor specifice copiilor instituționalizați;
 3. Vom susține un program de îndrumare diferențiată, în funcție de aptitudinile fiecărui copil instituționalizat, către meserii sau domenii profesionale diferite;
 4. Vom implementa proiectul ”prima cameră, primul laptop” creat în 2016, pentru asigurarea unei garsoniere și a unui laptop fiecărui tânăr care iese din sistemul de protecție, cu chirie subvenționată integral până la găsirea unui loc de muncă și parțial până la încheierea primului an;
 5. Vom susține activitățile organizațiilor non-profit și mecanismele voluntare de sprijin a copiilor defavorizați.

2. Susținem politici pentru reabilitarea persoanelor dependente de droguri și/sau de alcool

De ce?

Conform Agenției Naționale Antidrog, în București trăiau în 2018 peste 10 mii de consumatori de droguri injectabile. Dincolo de pericolul imediat pentru viața consumatorilor, reprezentat de substanțe de proveniență și concentrație necunoscute, avem de-a face cu un întreg spectru de probleme de sănătate, cele mai frecvente fiind contractarea și transmiterea de infecții și problemele de sănătate mintală. Un consumator de droguri ajunge de multe ori să fie bolnav în același timp de hepatită, tuberculoză și HIV.

Categoriile sociale cele mai vulnerabile la consumul de droguri sunt concentrate în zonele limitrofe ale orașului, iar Sectorul 5 are de prea un lung istoric în ceea ce privește problema abuzurilor de substanțe interzise. Implementarea la scară largă a programelor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri (harm reduction) este primul pas pentru reintegrarea persoanelor cu probleme de acest fel în comunitate.

Alcoolismul are nenumărate efecte atât asupra persoanei in cauza cat si asupra celor din jur, si vorbim de efecte ce țin de sfera psihologica dar și de efecte fizice.

Cum?

 1. Vom finanța intervențiile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri injectabile, în special a programelor de distribuire de seringi și recuperare a deșeurilor medicale cu potențial contagios;
 2. Vom crea posibilitatea de conectare a consumatorilor de droguri aflați în condiții de precaritate extremă la servicii medicale și sociale specializate și vom promova implicarea directă a consumatorilor de droguri în intervențiile care îi privesc, atât în ceea ce privește planificarea cât și derularea lor;
 3. Vom dezvolta colaborarea cu organizații neguvernamentale cu experiență demonstrată în derularea programelor de reducere a riscurilor și de reintegrare socio-profesională a celor dependenți;
 4. Vom crește gradul de profesionalism al Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoanele Aflate în Situații de Risc din cadrul DGASPC Sector 5, prin accesarea de programe de formare în harm reduction;
 5. Pe principiul “Sprijin, nu pedepse”, vom contribui la crearea unui mediu social și sanitar mai sigur pentru locuitori, printr-un set de măsuri orientate către adresarea cauzelor profunde ale consumului de droguri: lipsa de alternative sociale, stigma și izolarea socială care conduc la comportamente periculoase atât pentru consumatorii de droguri cât și pentru cei din jurul lor.

3. Majorăm ajutoarele pentru categoriile sociale care au cu adevărat nevoie

De ce?

Acordarea unor sume de bani cu titlu de ajutor pentru categoriile sociale defavorizate reprezintă una dintre formele prin care administrația publică locală își îndeplinește funcția de protecție și dreptate socială.

Rezultatul campaniilor de ajutoare sociale nu este unul palpabil și cuantificabil, pentru că actuala administrație a sectorului nostru nu și-a dorit în niciun moment să ajute în mod real categoriile defavorizate, ci a încercat să îi țină captivi, în scop electoral.

Cum?

 1. Vom procesa cu urgență cererile pentru ajutoarele sociale;
 2. Vom acorda sume diferențiate cu titlu de ajutor social, în funcție de nevoile concrete ale fiecărui solicitant;
 3. Vom crea o legătură între sumele acordate cu titlu de ajutor și obligații concrete ale beneficiarilor de a urma cursuri de recalificare profesională;
 4. Vom pregăti și vom pune la dispoziție locuri de munca în cadrul UAT Sector 5 destinate persoanelor defavorizate;
 5. Vom acorda gratuit consultanță psihologică persoanelor defavorizate, astfel încât acestea să redevină persoane de bază în comunitățile din care provin;
 6. Vom acorda sprijin pentru educația copiilor și prevenirea abandonului școlar familiilor monoparentale cu posibilități financiare reduse. Vom majora bursele școlare sociale și ne vom asigura că vor fi plătite la timp.
 7. Vom pune la dispoziția victimelor traficului de ființe umane consiliere psihologică și sprijin pentru reintegrare socială.

4. Protejăm și suntem atenți cu cei vârstnici, sprijinim persoanele cu dizabilități

De ce?

Avem datoria morală de a recunoaște și de a sprijini contribuția vârstnicilor în societate. Respectul pentru cei care au muncit și au construit cadrul social și economic, în care generațiile tinere își pot valorifica potențialul, presupune un oraș prietenos cu vârstnicii, un oraș care nu se grăbește, la semafor, la coadă la supermarket sau la ghișeu.

Una dintre cele mai mari provocări societale la nivel european, nu doar la nivel național, o reprezintă îmbătrânirea populației. Acest lucru generează o reală complexitate a dinamicii sociale, economice și de politici publice cărora trebuie să îi răspundem. Credem că e necesar să gândim măsuri care să genereze oportunități pentru cei vârstnici, atât pentru o bună incluziune socială a acestora, cât și pentru oferirea de oportunități de achiziție de noi competențe.
Componenta socială a administrației publice locale se va adresa inclusiv persoanelor cu dizabilități astfel încât toți cetățenii sectorului nostru să își poată trăi viața în mod plăcut, să poată munci atunci când acest lucru este posibil și să se poată deplasa.

Cum?

 1. Vom asigura gratuitate sau reduceri pentru acces la cultură, manifestări sportive sau alte forme de petrecere a timpului liber finanțate din bugetul local;
 2. Vom finanța tehnologia potrivită pentru butoane de panică, pentru fiecare vârstnic singur;
 3. Vom realiza un program de granturi pentru finanțarea proiectelor asociațiilor nonguvernamentale dedicate persoanelor vârstnice.
 4. Vom introduce un program de sprijin pentru recalificarea forței de muncă, astfel încât segmentul de populație îmbătrânită, care practică activități cu risc de dispariție, să poată dezvolta noi competențe care să le asigure rămânerea în câmpul muncii.
 5. Vom forma un corp de seniori experți care vor contribui la îmbunătățirea activităților din școli: școală după școală, cabinet medicale școlare, școala părinților;
 6. Vom asigura accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile publice, îmbunătățirea infrastructurii existente, sub aspectul accesibilității;
 7. Vom derula în permanență activități de evaluare și orientare profesională, în funcție de abilitățile fiecărei persoane.

5. Punem la dispoziție locuințe sociale persoanelor care au cu adevărat nevoie

De ce?

Conform Legii Locuinței nr. 114/1996, cât și a H.C.L Sector 5 nr. 49/19.03.2004, vor avea acces la o locuință din fondul locativ de stat în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar, pe total economie.
Persoanele care pot beneficia de o locuință din fondul locativ al Primăriei Sectorului 5 trebuie să aibă domiciliul stabil pe raza sectorului 5, iar cererile și actele justificative necesare se vor depune la Registratura Primăriei Sectorului 5.

Cum?

 1. Vom efectua și publica recensământul locuințelor sociale, stadiul ocupării și criteriile de alocare a acestora;
 2. Vom mări stocul de locuințe în regim de urgență, cu ajutorul Primăriei Generale;
 3. Vom crea o procedură administrativă rapidă pentru punerea la dispoziție a locuințelor sociale și vom întări colaborarea dintre Poliția Locală și direcția însărcinată cu administrarea fondului locativ;
 4. Vom condiționa menținerea acordării locuinței sociale de calitatea de salariat, respectiv de prestarea unor ore de muncă în folosul comunității;
 5. Vom asigura existența unor locuințe în care să poată fi cazate de urgență și temporar acele persoane care au rămas fără spațiu locativ iar aceste categorii de locuințe vor servi și drept adăposturi de urgență și centre destinate familiilor monoparentale aflate în dificultate.