Vom lupta împotriva criminalității, asigurând siguranța urbană și protejând persoanele afectate, inclusiv victimele violenței domestice. De asemenea, vom spori rezistența la catastrofe a infrastructurii. Nu în ultimul rând, vom avea grijă de animalele fără stăpân.

1. Protejăm victimele violenței domestice
2. Construim comunitatea și creștem reziliența în caz de catastrofe
3. Luptăm împotriva criminalității
4. Consolidăm siguranța urbană
5. Supraveghem și controlăm de o manieră umană animalele fără stăpân

1. Protejăm victimele violenței domestice

De ce?

Violența domestică este o problemă majoră. în România, 30% dintre femei spun că au fost afectate de violență fizică sau sexuală la un moment dat în viață – acestea fiind doar cazurile raportate.

De multe ori, chiar și vina le este atribuită deși victimele nu pot fi blamate și nu există scuze pentru agresori.

Cum?

 1. Vom face un recensământ al centrelor de adăpost și asistență administrate de Primăria Sectorului 5 și o evaluare a gradului de pregătire a personalului acestora;
 2. În colaborare cu Primăria Generală, vom deschide noi centre de adăpost și asistență, în regim nerezidențial și de urgență, pentru victimele violenței domestice și pentru minorii agresați sau aflați în pericol, cărora nu li se va asigura doar un adăpost, ci și consiliere de specialitate și monitorizarea situației familiale.
 3. Vom sprijini rețelele gestionate de ONG-uri pentru ajutorarea victimelor violenței domestice și a programele de sprijin a independenței acestora;
 4. Vom derula campanii de conștientizare privind hărțuirea, ce pot face victimele și care sunt formele de sancționare;
 5. Vom reface fluxul de informații rapid între Ambulanță, DGASPC, MAI, unități de învățământ, pentru a preveni violența asupra persoanelor fără adăpost, a sprijini reintegrarea lor și a avea alerte în timp util privind acest risc de excluziune socială.

2. Construim comunitatea și creștem reziliența în caz de catastrofe

De ce?

Sectorul 5 suferă, ca orice sector al Bucureștiului, de neajunsul de a fi fost construit pe baza conceptului “cartierelor – dormitor”. Avem un centru vibrant, în care se desfășoară cele mai multe dintre activitățile culturale și educative, însă cele mai multe dintre cartierele din afara inelului median și în care locuiește peste 80% din populație sunt văduvite de astfel de oportunități. Mai mult, dezvoltarea pe verticală a orașului, în blocuri de înălțime mare, face ca sentimentul de apartenență la comunitate să nu fie dezvoltat.

Avem o populație tânără activă care, deși locuiește cu chirie și lucrează în București, nu deține mutație sau buletin de București, ceea ce duce la senzația unui provizorat permanent, implicit la lipsa de interes și implicare în viața cartierului și a orașului. Această stare de fapt trebuie să înceteze și este datoria administrației publice să se implice pentru a găsi soluțiile necesare.

Cum?

 1. Vom găsi soluții digitale pentru ca toți locuitorii Sectorului 5 fără adresa pe buletin în București să își poată rezolva eficient problemele legate de acte, de sănătate, de acces la servicii publice și mobilitate;
 2. Vom oferi gratuit spații din cadrul instituțiilor administrate de primărie pentru cursuri gratuite organizate de asociații – cursuri de prim ajutor, educarea părinților pentru creșterea copilului, educație civică, gândire critică, identificarea dezinformării și știrilor false, siguranța datelor personale, pentru caz de calamitate etc;
 3. Vom crea sisteme de educare a populației prin mijloace digitale (traininguri online, checklist-uri pentru situații grave);
 4. Vom realiza aplicații care să permită acțiunea descentralizată în situații în care este posibil ca autoritățile locale și naționale să fie depășite (recrutarea de voluntari, localizarea acestora, comunicare multidirecțională, raportare de cazuri limită etc);
 5. Implementarea de programe și dezvoltarea de aplicații pentru coeziunea comunității: voluntari care doresc să-și ajute vecinii în vârstă sau cei cu dizabilități; aplicație prin care micile companii să-și facă cunoscută prezența; aplicație care să permită acțiunea comună a vecinilor în raport cu autoritățile locale (petiții pentru îmbunătățirea condițiilor din cartier, modificări aduse orarului STB, bugetare participativă); aplicație care să le permită să se grupeze pentru anumite acțiuni sportive (ex: alergări în parc) etc;

3. Luptăm împotriva criminalității

De ce?

Sectorul 5 se confruntă cu grave probleme legate de traficul de persoane și traficul de droguri. Numărul infracțiunilor violente precum omorul, tentativa de omor, violul și tâlhăria, dar și furtul și înșelăciunea au crescut în ultimi ani. Încrederea în serviciile de ordine, de pază și protecție sau de intervenție rapidă în caz de urgență este la un nivel redus.

Potrivit raportului Poliției Locale Sector 5 pentru anul 2021, în acel an s-a înregistrat o creștere cu 11% a numărului de infracțiuni stradale, de la 885 la 986.

Trebuie să reducem rata criminalității și a fricii de infracțiuni, pentru bunăstarea și sustenabilitatea Bucureștiului și în special a Sectorului 5, din care trebuie să facem un loc în care să îți dorești să trăiești. Un oraș nu poate fi cu adevărat prosper dacă nu este un oraș sigur, cu încrederea că autoritățile publice fac tot ce le stă în putință pentru asigurarea siguranței locuitorilor.

Cum?

 1. În colaborare cu Primăria Generală propunem înființarea Consiliului Municipal de Prevenire a Criminalității, compus din criminologi, sociologi, psihologi, reprezentanți ai forțelor de ordine (poliție, jandarmerie) și ale serviciilor de urgență (ambulanță, SMURD, pompieri), ONG-uri cu activitate în domenii relevante, reprezentanți ai comunităților locale și ai minorităților etc, pentru a putea aborda și rezolva integrat problema criminalității în București;
 2. Vom dota Poliția Locală Sector 5 cu echipamente moderne, menite a monitoriza inclusiv activitatea concretă a poliției locale;
 3. Vom clarifica și întări rolul Poliției Locale în prevenirea și combaterea infracționalității în sector, prin acțiuni de substanță (nu superficiale, așa cum s-a întâmplat până acum), concretizate, în primul rând, prin: (a) realizarea unui site dedicat Poliției Locale sau crearea unei pagini distincte în cadrul site-ului www.sector5.ro; (b) transparentizarea activității poliției locale prin afișarea numelor angajaților, a rapoartelor de activitate trimestriale/semestriale/anuale, a telefoanelor utile, a programului de lucru, a componenței echipelor cu atribuții în fiecare dintre domeniile de interes (ordine publică, intervenție, circulație, prevenire situații de urgență etc.), a declarațiilor de avere și de interese; (c) promovarea unei campanii de informare a populației cu privire la rolul poliției locale și la faptul că această structură se află în slujba cetățenilor, pentru a le apăra drepturile, libertățile fundamentale și proprietatea privată;
 4. Vom introduce programe de creștere a nivelului de conștientizare în rândul publicului cu privire la infracționalitate și metodele de prevenire a criminalității;
 5. Vom implementa un sistem de colectare, analizare și utilizare a datelor statistice cu privire la fenomenul infracțional din sector pentru dezvoltarea de strategii și programe de prevenire și combatere a criminalității;
 6. Vom întări cooperarea cu celelalte instituții ale statului cu atribuții în domeniul asigurării ordinii publice (Poliția Română și Jandarmeria) și al prevenirii traficului de droguri (Agenția Națională Antidrog) în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor stradale, a traficului și consumului de droguri, în special a celor de mare risc, a violenței și a vandalismului;
 7. Vom cere sprijin cu caracter de permanență din partea altor autorități (jandarmerie, poliție etc.) pentru prezență fizică, patrulare și descurajarea acțiunilor criminale în zonele cele mai problematice din sector;
 8. Vom implementa, prin intermediul Poliției Locale, un plan de măsuri pentru prevenirea agresivității în trafic și de conștientizare a necesității protejării participanților din categoriile vulnerabile în trafic (copii, bicicliști, posesori de trotinete electrice, persoane vârstnice); de asemeni, vom derula campanii de informare a cetățenilor, inclusiv la nivelul unităților de învățământ, prin programe de educație civică, cu privire la comportamentul adecvat la angajarea pe trecerea de pietoni, ce riscuri presupune traversarea prin locuri nepermise, în special în zona stațiilor STB etc.;
 9. Vom reconfigura trecerile de pietoni din dreptul unităților de învățământ, prin cartografierea digitală mobilă a zonelor critice. La propunerea consilierilor USR Sector 5 a fost adoptat deja un proiect de Hotărâre de Consiliu local prin care trecerile de pietoni vor fi marcate 3D, astfel încât vizual, ele să fie mult mai bine identificate.

4. Consolidăm siguranța urbană

De ce?

Siguranța urbană este unul din factorii cei mai importanți pentru dezvoltarea unui oraș sustenabil și prosper. Dar este ignorată aproape în totalitate când vine vorba de strategiile de dezvoltare locală în București. Anumite cartiere sau zone rămân percepute ca fiind periculoase sau nefrecventabile, afectând șansele cetățenilor la un trai decent.

Sectorul 5 poate să devină un loc al siguranței urbane moderne, prin planificare urbană inteligentă și prin amenajarea spațiului public în acord cu principiile de design urban menite a descuraja criminalitatea.

Cum?

 1. Împreună cu Primăria Generală, vom dezvolta Strategia de Siguranță Urbană a Bucureștiului, care să traseze linii comune pentru toate agențiile și instituțiile relevante din subordinea Primăriei, sau cu care aceasta colaborează.
 2. Vom reorganiza activitatea poliției locale prin asigurarea prezenței agenților de pază și ordine în teritoriul urban, pe baza unei analize științifice a zonelor cu risc și cu probleme de siguranță, adoptând strategii de poliție ce au fost dovedite ca fiind eficiente.
 3. Vom reanaliza sistemul de iluminat stradal în vederea amplasării de becuri inteligente, cu energie regenerabilă, și vom veghea la funcționarea acestuia în bune condiții;
 4. Vom folosi inteligent și proporțional noile tehnologii printr-un plan de monitorizare inteligentă, prin amplasarea de camere de supraveghere mobile în zonele cu potențial infracțional ridicat, în instituțiile publice din Sectorul 5, în piețele agro-alimentare și în parcuri, în toate unitățile de învățământ și în zonele adiacente acestora, precum și în celelalte puncte cheie pentru siguranța copiilor (spații de joacă, creșe și grădinițe), sisteme de supraveghere ce vor putea fi accesate în timp real de către toți agenții de pază și ordine printr-o aplicație securizată pe telefon și care vor oferi și alte funcționalități (identificarea automată a plăcuțelor de înmatriculare sau înregistrare într-un spațiu virtual de stocare, de tip cloud).
 5. Vom lansa un program de cooperare voluntară cu entitățile private care dețin camere de supraveghere orientate către spațiile publice, care să integreze într-un sistem în timp real toate camerele entităților private care aleg să participe la program, oferind posibilitatea de acces prompt la informații critice, respectând legislația în vigoare.

5. Supraveghem și controlăm de o manieră umană animalele fără stăpân

De ce?

O dată cu domesticirea animalelor vine și responsabilitatea omului față de acestea. Faptul că nu ne mai permitem să avem grijă de un animal, din diverse motive (schimbarea spațiului locativ, schimbarea situației financiare etc.), nu ne scutește de această responsabilitate.

Cum?

 1. Vom analiza stadiul programului de microcipare conform Ordinului 1/7 ianuarie 2014 și vom lua măsurile necesare pentru a-l finaliza;
 2. Vom implementa programul de recensământ al tuturor animalelor cu stăpân (sterilizate, cu sau fără valoare chinologica) prin intermediul Direcției de Siguranță a Cetățeanului – Poliția Animalelor din cadrul DGPL Sector 5 în parteneriat cu cabinetele veterinare;
 3. Vom implementa programe de comunicare către proprietari a avantajelor sterilizării animalelor fără valoare chinologica și vom introduce programe de verificare periodica a proprietarilor de animale cu valoare chinologica nesterilizate pentru a descuraja comerțul ilicit cu animale;
 4. Vom susține activitatea ONG-urilor pentru comunicarea și accesarea mai facilă a programelor de sterilizare gratuită și pentru tratarea animalelor din zonele cu aglomerări de animale fără stăpân;
 5. Vom stimula adopția prin programe de subvenționare a persoanelor care adoptă (transport gratuit, analize anuale gratuite etc.) și de popularizare a acțiunii de adopție la distanță.