Vom curăța și vom înverzi Sectorul 5 și vom încuraja protecția mediului. Astfel, vom fi cu toții mai sănătoși.

1. Eliberăm Sectorul 5 de gunoaie
2. Păstrăm curățenia
3. Încurajăm protecția mediului și economia circulară
4. Înverzim Sectorul 5
5. Vrem să fim sănătoși

1. Eliberăm Sectorul 5 de gunoaie

De ce?

Curățenia este una dintre marile probleme în sectorul nostru. Fie că vorbim de Ferentari, Cotroceni, Rahova, 13 Septembrie etc., gunoiul este prezent pe străzile noastre în cantități tot mai mari – un pericol major pentru sănătatea noastră și a copiilor noștri și un factor negativ pentru calitatea vieții de zi cu zi.
Abordarea primarilor în ceea ce privește salubritatea ne-a arătat de-a lungul anilor toate metodele prin care o administrație incompetentă și insensibilă la nevoile cetățenilor poate cheltui sume imense fără a oferi servicii de calitate.

Cum?

 1. Vom întocmi și menține la zi harta online a zonelor afectate de gunoaie, prin efort al administrației publice dar și prin acțiunea voluntară a locuitorilor;
 2. Vom implementa un plan pentru salubrizarea în maximum un an a tuturor locurilor publice care sunt acum afectate de gunoaie; trimestrial se va publica și dezbate raportul de realizare a acestui plan;
 3. Vom face un audit al modului în care salubritatea a fost gestionată pană acum și vom identifica motivele pentru care sectorul este copleșit de gunoaie;
 4. Vom redefini rolul și eficienta companiei publice deținute de Primăria Sector 5, Salubrizare, în serviciul de salubritate al sectorului prin angajarea unei echipe de management profesioniste;
 5. Vom acționa cu mijloacele legale pentru ca proprietarii privați (persoane fizice și juridice) de terenuri acoperite de gunoaie sa realizeze salubrizarea acestora;
 6. Vom stabili pentru compania de salubritate, pe termen lung și sarcini de deratizare, pentru a suplini nevoile specifice pe care le are sectorul nostru în toate cartierele în care este semnalată prezența rozătoarelor.

2. Păstrăm curățenia

De ce?

O dată făcută, curățenia trebuie menținută zi de zi. Aceasta presupune atât o activitate ritmică și eficientă de ridicare a gunoiului, cât și o autodisciplină a locuitorilor și a agenților economici, o conștientizare că fiecare dintre noi își pune amprenta asupra spațiului în care trăiește.

Iar dacă autodisciplina și bunul simț nu funcționează imediat și de la sine, Primăria are datoria și puterea de a folosi în primul rând persuasiunea, prin informarea continuă a cetățenilor a modului în care trebuie depozitate deșeurile, cât și mijloacele legale de constrângere.

Cum?

 1. Vom demara o campanie pentru conștientizare necesității păstrării curățeniei în sector, cu acțiuni periodice la care vor participa fizic primarul, consilierii locali și alți angajați ai administrației publice locale;
 2. Vom stabili pentru compania de salubrizare clauze contractuale clare și indicatori de performanță în funcție de care îi va fi evaluată periodic activitatea;
 3. Vom implica Poliția Locală în supravegherea locurilor cu risc de depozitare ilegală a gunoiului. Primele abateri se vor solda cu avertismente, iar dacă abaterile continuă se va trece le amendarea celor care fac un obicei din acest lucru;
 4. Vom lansa campania „Lasă curat după cățelul tău” și vom investi în dotarea corespunzătoare cu coșuri de gunoi a spațiilor publice si in montarea, in zonele preferate de posesorii de animale (parcuri, alei, etc) a unor cutii cu mănuși si pungi necesare pentru colectarea, de către aceștia, a dejecțiilor fiziologice lăsate de animale;
 5. Vom introduce o hartă online a coșurilor de gunoi (fiecare amplasament urmând a avea un cod) în care cetățenii să poată semnala deficiențele, cu un singur click (coșul este deteriorat sau lipsește, coșul este plin, golirea coșurilor se face prea rar etc.);
 6. Vom instala aparatură de monitorizare video a zonelor în care de obicei se aruncă și se depozitează în mod neautorizat gunoaiele menajere.

3. Încurajăm protecția mediului și economia circulară

De ce?

In ultimul raport mondial IQAir despre calitatea aerului, Romania s-a clasat pe locul 15 în topul celor mai poluate țări din Europa. Circa 29.000 de romani mor anual prematur din cauza poluării aerului, iar majoritatea acestora sunt din București, conform Agenției Europene a Mediului. Poluarea cauzează mult mai multe decese decât accidentele rutiere.

Stațiile oficiale măsoară cele mai mari depășiri din întreaga țară. Raportul Comisiei Europene din 2019 „menționează că în realitate, situația ar putea fi mult mai gravă decât cea raportată efectiv”. Aceasta fiindcă există „deficiențe grave și structurale în datele privind calitatea aerului măsurate de rețeaua de monitorizare din România”. Colectarea selectivă a deșeurilor menajere trebuie să reprezinte o prioritate, România fiind deja supusă unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene din cauza neîndeplinirii obligațiilor asumate în această privință.

Cum?

 1. Vom face pași concreți pentru colectarea selectivă a deșeurilor: toate instituțiile și spațiile administrate de Primăria Sector 5 vor colecta selectiv deșeurile; asociațiile de proprietari care vor colecta separat deșeuri vor plăti mai puțin pentru taxa de salubrizare; vom instala pe aria sectorului nostru 100 de puncte de colectare selectivă, îngropate în pământ; în acest sens s-au făcut câțiva pași în ultimii 2 ani.
 2. Operatorul însărcinat cu colectarea selectivă a deșeurilor va fi obligat să respecte cu strictețe legislația în domeniu, iar colectarea să se realizeze în compartimente diferite pentru fiecare categorie de deșeuri; astfel sortate acestea vor ajunge în mod obligatoriu la unități de procesare și reciclare;
 3. Vom crea un program special dedicat deșeurilor cu grad mare de risc pentru mediu: ulei, electrice și electrocasnice, becuri, baterii etc;
 4. Vom derula campanii prin intermediul cărora cetățenii sectorului nostru să conștientizeze importanța colectării selective a gunoiului;
 5. Vom colabora cu Primăria Capitalei pentru instalarea unei rețele de monitorizare constantă a calității mediului, publică și transparentă, amplasată strategic. Rezultatele monitorizărilor constante vor fi făcute publice în timp real;
 6. Vom încheia protocoale de colaborare cu magazinele din sectorul nostru pentru montarea unor automate de preluare, în vederea reciclării, a deșeurilor de sticlă, aluminiu și plastic sticlei. Aceste automate vor elibera bonuri valorice ce vor putea fi folosite pentru cumpărături.

4. Înverzim Sectorul 5

De ce?

Sectorul 5 are, între sectoarele Bucureștiului, penultima cea mai mică suprafață de spații verzi și cei mai puțini metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor.

Spațiile verzi existente în sectorul 5 sunt insuficiente. Nu sunt suficiente locuri de joacă pentru copii, în imediată apropiere a blocurilor; lipsesc zone de agrement; lipsesc facilitățile specifice pentru desfășurarea normală a activităţilor de recreere (grupuri sanitare, alei, mobilier urban etc.). Vegetația existentă este dezvoltată haotic, unii arbori fiind la sfârșitul ciclului biologic sau într-o stare precară de sănătate.

Înverzirea urbană este un obiectiv principal pentru București. Pe lângă reducerea poluării, spațiile verzi, acoperișurile verzi și, în general, micșorarea procentului de suprafață pavată, contribuie la reducerea numărului de zile de caniculă.

Parcurile existente în Sectorul 5 sunt insuficiente, degradate sau prost dotate iar localizarea lor nu este favorabilă zonelor intens populate.

Cum?

 1. Am identificat un teren adecvat (zona Antiaeriană) pe care vom construi un parc de dimensiuni mari; Totodată vom identifica terenuri care aparțin Primăriei sau pe terenuri care pot fi achiziționate de către Primărie, pentru construirea de parcuri noi;
 2. Vom susține proiectul amenajării Parcului Uranus pe terenul din fața Academiei Române și unirea lui cu Parcul Izvor prin dezafectarea unei porțiuni a gardului din jurul Palatului Parlamentului și al Catedralei Mântuirii Neamului;
 3. Vom face trecerea de la abordarea actuală a spațiilor verzi, ca ronduri plantate cu panseluțe, la generarea unei adevărate infrastructuri verzi pentru Sectorul 5, în concordanță cu politicile europene de ultimă oră. Astfel, vom dezvolta o rețea coerentă de spații verzi care să furnizeze beneficii sociale, economice, ecologice, să contribuie la dezvoltarea durabilă a orașului și să atenueze efectele schimbărilor climatice;
 4. Vom face și vom publica inventarul tuturor locurilor de joacă; vom evalua starea și dotările acestora și vom accelera modernizarea lor.
 5. Vom implementa un program de igienizare a spațiilor verzi din jurul blocurilor și curților și de înverzire și menținere a acestora; vom planta copaci de-a lungul străzilor si in jurul grădinilor de pe lângă blocuri pentru oferi oamenilor un aer cat mai curat;
 6. Vom urmări plantarea unor specii de plante adecvate ariei noastre climatice și vom cere prin contract operatorului economic care realizează lucrările respective o garanție multianuală pentru viabilitatea acestor plante;
 7. Vom lansa proiectul „Un om, un pom. Creștem împreună!”, prin care ne propunem să oferim fiecărui locuitor al Sectorului 5 dreptul de a planta, cu sprijinul Primăriei, un pom sau copac, care să poarte o „insignă” cu numele persoanei care l-a plantat, în parcurile ce vor fi amenajate de Primărie sau în zonele din jurul blocurilor care sunt alocate administrațiilor de bloc.
 8. Toate proiectele de infrastructură stradală vor conține, în mod obligatoriu, amenajarea spațiului verde aferent de către antreprenorul care a câștigat achiziția publică.

5. Vrem să fim sănătoși

De ce?

Din păcate, România tocmai a atins un nou record negativ: cea mai mare rată a mortalității din cauze tratabile din Uniunea Europeană. România are cea mai mare rată a mortalității infantile și este pe primele locuri la mortalitatea cauzată de cancer și de bolile vasculare.

Deși Bucureștiul este orașul care atrage cele mai bune cadre medicale și are cel mai mare număr de medici la mia de locuitori, la nivelul Sectorului 5 avem cel mai mic număr de spitale și cel mai mic număr de cabinete școlare.

Cum?

 1. Vom implementa programe de screening pentru persoanele defavorizate și cu risc crescut (persoane dependente de alcool sau droguri) pentru boli ca hepatita, tuberculoza si HIV/SIDA;
 2. Vom implementa un program de prevenire a îmbolnăvirii prin încurajarea controalelor medicale regulate, facilitarea accesului la serviciile de asistență medicală primară (inclusiv vizitele la domiciliu), încurajarea și facilitarea mișcării în aer liber și a sportului, încurajarea și facilitarea unei alimentații sănătoase și bogate în nutrienți, introducerea în școli a unor cursuri de sănătate;
 3. Vom derula campanii de informare prin implicarea cabinetelor stomatologice din sector cu privire la importanța sănătății bucale și de distribuire de materiale de igienă orală în rândul populației vulnerabile (cu precădere copii);
 4. Vom transforma Complexul Multifuncțional Sf. Andrei din ceea ce este acum (mijloc de sifonare a banului public și distribuitor de mita electorala) într-o unitate orientată cu adevărat spre sprijinul medical al populației cu venituri reduse;
 5. Alături de Primăria Generală vom revitaliza și susține cabinetele medicale și stomatologice din unitățile școlare;
 6. Vom susține dezvoltarea rețelei de medici de familie;
 7. Vom îmbunătăți condițiile de igienă a persoanelor fără domiciliu, prin folosirea băilor publice sociale și a unei spălătorii de rufe.