Vom reconstrui și reabilita termic și energetic clădirile sectorului, asigurând accesul la apă potabilă, canalizare și gaze. Ne vom ocupa și de obiectivele turistice din Sectorul 5, reabilitându-le și și promovându-le corespunzător, în speranța creșterii numărului de turiști. În același timp, vom asigura un mediu de afaceri prosper și onest, cu încurajarea dezvoltării profesiilor și a meseriilor, iar tot patrimoniul Primăriei va fi pus în interesul cetățenilor.

1. Reabilităm termic și energetic clădirile și ne asigurăm ca toate imobilele din sectorul 5 să aibă acces la apă potabilă, canalizare și gaze
2. Încurajăm dezvoltarea profesiilor și a meseriilor
3. Creștem numărul de turiști și promovăm obiectivele turistice din Sectorul 5
4. Valorificăm în interesul cetățenilor tot patrimoniul Primăriei
5. Promovăm un mediu de afaceri prosper și onest

1. Reabilităm termic și energetic clădirile și ne asigurăm ca toate imobilele din sectorul 5 să aibă acces la apă potabilă, canalizare și gaze

De ce?

Renovarea clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, atât publice cât și private, crește eficiența energetică și reduce semnificativ nevoia de agent termic și amprenta de carbon a orașului. Cetățenii vor avea două categorii de beneficii: mediul de viață mai puțin poluat și costuri de termoficare mai scăzute, sumele de bani achitate în acest moment cu titlu de subvenție de către Primăria Generală urmând a fi folosite pentru implementarea altor categorii de politici publice.
Din nefericire sunt în continuare cetățeni ai sectorului nostru care în Bucureștiul anului 2022 nu pot beneficia în locuințele lor de apă potabilă, gaze și canalizare. Această situație anormală va fi remediată în cel mai scurt timp. Un proiect important va fi renovarea clădirilor publice. Acest program va deveni un model de bună practică prin folosirea fondurilor europene.

Cum?

 1. Vom economisi banul public prin încurajarea încheierii contractelor de tip ESCO (Energy Savings Contracts) sau ESPC (Energy Savings Performance Contracts) pentru clădirile publice, utilizând fonduri europene, guvernamentale și private;
 2. Vom finaliza urgent toate procedurile de achiziției publică edilitară în vederea racordării tuturor locuitorii la serviciile de canalizare, apă potabilă și gaze.
  Totodată vom stimula investițiile private în vederea înlocuirii instalațiilor vechi din blocuri și contorizarea individuala a consumului de apă caldă, căldură și apă rece, prin instalarea de apometre moderne cu transmisie radio;
 3. Vom motiva financiar și fiscal proprietarii imobilelor ineficiente energetic pentru reabilitarea acestora; de asemenea, prin promovarea de programe specifice, vom încuraja proprietarii de case să opteze pentru instalarea de panouri solare și/sau fotovoltaice în vederea reducerii consumului de energie și reducerii poluării; vom acorda asistență tehnică locuitorilor din sectorul 5 pentru a accesa programul „CASA VERDE” derulat de Administrația Fondului de Mediu.
 4. Vom demara programul “sprijin pentru consumatorii vulnerabili” ce își va propune să aducă în comunitatea sectorului 5 îmbunătățirea calității vieții familiilor vulnerabile prin finanțarea unor măsuri de eficiență energetică conform legislației în vigoare. Un rol cheie în acest program îl va avea Primăria Sectorului 5 care prin finanțarea pusă la dispoziție va putea monitoriza și implementa măsuri de eficiență energetică la nivelul gospodăriilor vulnerabile (caselor) și astfel să reducă impactul financiar pe bugetul acestora.
 5. Vom demara proiectele pentru instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum microcentrale care funcționează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire, pompe de căldură sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale. Reducerea dependenței față de furnizori, costuri reduse de întreținere și sustenabilitatea, sunt prioritare în viitorul meu mandat.
 6. Vom verifica execuția tuturor lucrărilor contractate și nefinalizate și, acolo unde este cazul, penalizăm constructorii și/sau desființăm contractele pentru culpa prestatorului. Vom accelera ritmul de anvelopare și vom asigura gratuitatea reabilitărilor termice în Sectorul 5 (blocurile confort II și III vor avea prioritate) sau posibilitatea reducerii de impozite pentru locuințele individuale, acolo unde se va opta pentru ca lucrările de anvelopare să fie suportate de proprietari. Achiziții publice pentru reabilitarea imobilelor se vor realiza în mod transparent astfel încât cetățenii să beneficieze de cele mai bune lucrări.
 7. Vom publica în timp real lista blocurilor din Sectorul 5 ce vor intra în reabilitare termică și stadiul în care se află fiecare dintre acestea.

2. Încurajăm dezvoltarea profesiilor și a meseriilor

De ce?

Educația este și va fi temelia unei societăți. O societate needucata nu va evolua și de aceea considerăm că trebuie să concentrăm o parte semnificativă a resurselor publice spre educație. Este nevoie de o reforma din temelie a curriculei dar și a structurii de conducere.

Piața muncii este într-o continuă dinamică, în ultimii ani se solicită tot mai mulți specialiști pe segmentele tehnice (ingineri, tehnicieni, zidari, etc) și meserii (bucătari, ospătari, cameriste etc.) de aceea instituțiile de învățământ ar trebui să se alinieze cerințelor pieței pentru a evita importul de capital uman din țări străine și o diminuare a șomajului prin angajarea persoanelor fără venituri inițial ca muncitori necalificați, iar ulterior să existe posibilitatea de reconversie profesională prin urmarea unor cursuri de specialitate finanțate de către bugetul local sau prin proiecte pe fonduri europene.

Cum?

 1. Vom dota laboratoarele de specialitate din liceele și școlile profesionale, la standarde internaționale prin realizarea de parteneriate public-private sau la nivel internațional între școli cu același profil sau prin accesarea fondurilor europene;
 2. Vom implementa cu ajutorul parteneriatului privat programe care să permită viitorilor absolvenți specializarea corespunzătoare viitoarelor meserii (ex: SAGA – contabilitate, OPERA – turism etc);
 3. Vom implementa programe de reconversie profesională pentru a specializa cetățenii din Sectorul 5 în acele meserii și meșteșuguri care au o cerere foarte ridicată pe piața forței de munca (zidari, faianțari, cizmari, croitori, etc);
 4. Vom sprijini informatizarea elevilor fără posibilități financiare prin dotarea acestora cu laptopuri/tablete/calculatoare;
 5. Vom avea consultări periodice cu conducerile școlilor și cu agenții economici interesați din Sectorul 5 pentru determinarea nevoilor pieței de munca și a necesarului de resurse de care au nevoie școlile pentru adaptarea la acestea.

3. Creștem numărul de turiști și promovăm obiectivele turistice din Sectorul 5

De ce?

Deși numărul obiectivelor turistice din Sectorul 5 este mult mai mic decât în alte zone ale Bucureștiului, există totuși zone cu potențial turistic impresionant (cele mai bune exemple sunt zona Palatul Parlamentului – Catedrala Mântuirii Neamului și zona Cotroceni).

Atragerea de turiști generează venituri pentru bugetul local (taxe vizitare obiective) și pentru micii întreprinzători din sector (restaurante, hoteluri, etc). Uneori turiștii cu potențial economic pot decide să-și investească resursele în afaceri în cazul în care mediul economic este unul prielnic și atractiv dar și dacă identifică potențial de dezvoltare.

În acest moment pe pagina primăriei de sector avem doar o scurtă prezentare a obiectivelor turistice, în limba română, fără a fi accesibile turiștilor străini. Nu este indicat un cost al biletelor de intrare și nici nu exista o secțiune într-o limbă de circulație internațională. Nu mai are rost să vorbim despre diferite pachete pentru vizitare obiective la prețuri reduse cum au marile capitale (de exemplu London Pass).

Cum?

 1. Vom elabora, împreună cu celelalte sectoare și cu Primăria Generală, un proiect complex, care să vizeze creșterea semnificativă a numărului de turiști și valorificarea turistică a tuturor obiectivelor;
 2. Vom susține modificarea site-ului existent dar nefuncțional visitbucharest.compentru a conține toate informațiile necesare pentru turiștii români și cei străin;
 3. Vom introduce și întreține semnalistică direcțională bilingvă (engleză și română) către principalele puncte de interes din sector;
 4. Vom sprijini inițiative de organizare a unor evenimente cu potențial turistic (de exemplu târguri culinare internaționale);
 5. Vom introduce și promova, împreună cu Primăria București a unui Visit Bucharest Pass care să includă principalele obiective turistice din București

4. Valorificăm în interesul cetățenilor tot patrimoniul Primăriei

De ce?

Nu există un registru adus la zi al inventarului deținut de administrația publică în Sectorul 5. Deși în patrimoniul sau în administrarea sectorului există foarte multe 3terenuri și clădiri lăsate în paragină sau nefolosite ce pot fi amenajate și redate comunității, administrația publică refuză să adopte o strategie pe termen mediu și lung referitor la acestea.

Astfel de spații pot fi folosite cu  costuri minime pentru a rezolva o serie din problemele de ordin social de pe raza sectorului precum și prin exploatarea potențialului economic sau cultural.

Cum?

 1. Vom întocmi și publica registrul bunurilor din patrimoniul administrației publice din Sectorul 5, în special a clădirilor și terenurilor;
 2. Vom face și publica registrul concesiunilor acordate pentru clădirile și terenurile din patrimoniul Primăriei, în care orice doritor să vadă cine este beneficiarul, ce durată are contractul și ce valoare;
 3. Plecând de la o planificare urbanistică coerentă, vom reda comunității terenuri publice care sunt acum neutilizate sau degradate, prin transformarea lor în parcuri cu piste de alergat și pentru biciclete, spații îngrădite pentru plimbatul animalelor, micro târguri periodice, spații de reciclat deșeuri etc.;
 4. Vom evalua potențialul de utilizare, în raport cu necesitățile sociale ale zonei, pentru clădirile publice, schimbând acolo unde este nevoie destinația acestora în cantine sociale, centre de tratare a dependențelor, biblioteci, săli de sport sau locuri de joacă pentru copii, hub-uri de studiu sau coworking etc.;
 5. Vom finanța și sprijini tehnic asociațiile de proprietari pentru a propune și realiza micro proiecte pentru valorificarea urbana și socială a spațiilor din jurul blocului sau de pe lângă bloc (mini părculeț, mini terasă, loc împrejmuit pentru animale, spațiu cu aparate de întreținere fizică etc.).
 6. Imobilele în paragină aflate în administrarea Sectorului 5 vor fi renovate de urgență. Dacă limitările bugetare nu vor permite ca renovarea să se realizeze din bani de la buget, respectiv din fonduri europene, vom apela inclusiv al parteneriate public-private.

5. Promovăm un mediu de afaceri prosper și onest

De ce?

Sectorul nostru este unul din cele mai polarizate din punct de vedere socio-economic: avem pe raza sectorului zone precum Cotroceni și Ferentari, la poli opuși din punct de vedere al dezvoltării.

Fără o strategie pe termen mediu și lung pentru dezvoltare economică sustenabilă, zone precum Ferentari și Rahova vor rămâne în continuare înghețate în subdezvoltare și prizonierele unor partide politice ce profită de clasele social-vulnerabile.

Îmbunătățirea ecosistemului antreprenorial va fi o prioritate pe agenda publică a primăriei.

Cum?

 1. Vom face o analiză serioasa a situației economice a sectorului și vom stabili o strategie pe termen mediu și lung care să aibă în vedere reducerea diferențelor economice între diferitele zone ale sectorului corelată cu respectarea regulilor de urbanism;
 2. Vom introduce un program de utilizare a diferitelor clădiri și terenuri aflate în patrimoniul primăriei ca locuri de dezvoltare economică (hub-uri tehnologice, spații pentru start-up, spații unde se pot organiza târguri etc.)
 3. Administrația locală se va implica în discuții cu posibili investitori, pentru aflarea problemelor cu care aceștia se confruntă (lipsa infrastructurii, lipsa utilităților etc.) și pentru oferirea de soluții adecvate încurajării și potențării investițiilor;
 4. Serviciile administrației publice vor fi digitalizate în mod major și se va ușura modul în care investitorii interacționează cu acestea;
 5. Vom prezenta un plan de încurajare a inițiativei de afaceri locale prin facilități fiscale (în acord cu normele europene) pentru companiile cu sediu în Sectorul 5 și prin parteneriate cu comunele învecinate sectorului și pentru a încuraja producătorii să își desfacă produsele pe raza Sectorului 5.