Vom accesa fonduri europene și guvernamentale și vom atrage investiții private pentru a construi realist bugetul local pe care îl vom aloca onest, transparent, respectând libera concurență și numai acolo unde este cu adevărat nevoie. Simultan, ne propunem și o gestionare mai eficientă a companiilor publice.

1. Vom realiza achiziții publice în mod onest, transparent și cu respectarea liberei concurențe
2. Gestionăm eficient companiile publice
3. Cheltuim banul public acolo unde este cu adevărat nevoie
4. Construim bugetul local cinstit și realist
5. Ne dezvoltăm accesând în principal fonduri europene, fonduri guvernamentale și atrăgând investiții private

1. Vom realiza achiziții publice în mod onest, transparent și cu respectarea liberei concurențe

De ce?

Grija pentru banii cetățenilor trebuie să devină o prioritate pentru administrația locală. Este suficient să analizăm sumar contractele derulate prin SICAP (sistemul informatic prin care se fac licitațiile publice) pentru a pentru a se observa faptul că avem de a face adesea cu licitații publice la prețuri disproporționate cu folosirea de materiale neconforme.

Nu vom mai continua practicile incorecte și păguboase de tipul:

 • contractelor cadru multianuale, cu valori extrem de mari, mult peste posibilitățile reale ale bugetului local, fără posibilitatea de a le rezilia anticipat sau de a renegocia prețurile;
 • achiziții inutile și supraevaluate făcute pentru a alimenta financiar, cu dedicație anumite firme: Primăria Sector 5 a făcut cele mai multe achiziții directe dintre toate primările de sector, respectiv Primăria Generală;
 • acordarea de contracte către firme în care acționari reali sunt membri de partid (de exemplu, paza școlilor din Sectorul 5 și a locurilor de joacă a fost încredințată unei firme deținute de interpuși ai fostului viceprimar Țigănuș, actualmente consilier local PSD);
 • fragmentarea achizițiilor publice astfel încât să permită încredințarea directă a contractelor și folosirea ca paravan a instituțiilor și companiilor publice etc.
  Nu putem tolera sub nicio formă furtul din banii publici. Vom stopa aceste practici și vom face lumină în modul în care se fac achizițiile publice.

Cum?

 1. Înainte de aprobarea bugetului anual, vom cere Primăriei, instituțiilor publice și companiilor publice ca pentru fiecare leu de cheltuiala bugetata să prezinte în scris, clar și detaliat, bunurile și serviciile care se vor cumpăra, cu justificarea necesității și cu indicarea unui cost estimativ. Orice achiziție va putea fi realizată doar dacă este prinsă în acest plan;
 2. Vom impune un prag semnificativ diminuat față de cel din legislație pentru realizarea de achiziții cu încredințare directă;
 3. Pentru achizițiile cu încredințare directă care depășesc 5.000 de lei, vom introduce regula existenței a trei oferte înainte de acceptarea celei câștigătoare;
 4. Primăria, instituțiile subordonate și companiile publice vor prezenta trimestrial rapoarte privind achizițiile publice, indicând necesitatea, furnizorul ales, prețurile din contract, ofertele concurente;
 5. Orice anunț de inițiere a unei achiziții publice peste 5.000 de lei se va face cu suficient timp în avans și cu caiete de sarcini clare, fără clauze arbitrare și restrictive.

2. Gestionăm eficient companiile publice

De ce?

Două dintre companiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, Economat S.R.L. și Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. (AES), s-au dovedit a fi falimentare. Economat a intrat formal în insolvență, activitatea acesteia reducându-se drastic, iar în viitorul apropiat, cel mai probabil se va închide.

În anul 2019 alte două companii care practic dublează activitatea AES: Salubrizare Fapte5 S.A. și Infrastructură DF5 S.A. au luat ființă. Închiderea robinetului prin care se scurg banii publici prin aceste companii este absolut necesară pentru a consolida resursele financiare ale Sectorului 5.

Cum?

 1. Vom audita de urgentă activitatea și patrimoniul acestor companii, pentru a evalua corect activele deținute și posibilitățile de eficientizare ale lor;
 2. Vom analiza dacă aceste companii sunt cu adevărat necesare sau dacă serviciile prestate de ele pot fi obținute mai ieftin de pe piața liberă, caz în care companiile respective trebuie lichidate;
 3. Pentru companiile publice rămase vom introduce un management profesionist prin aplicarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, pentru a depolitiza și profesionaliza consiliile lor de administrație;
 4. Vom stopa achizițiile publice păguboase derulate prin aceste companii;
 5. Vom oferi transparența totală a activității companiilor publice, prin publicarea rapoartelor anuale privind modul de îndeplinire a contractelor de performanță ale consiliilor de administrație și prin publicarea contractelor ce depășesc valoarea de 10.000 de euro.

3. Cheltuim banul public acolo unde este cu adevărat nevoie

De ce?

Deși Sectorul 5 este cel mai sărac sector al Bucureștiului, banii noștri sunt risipiți de actuala administrație PSD PNL pe bunuri și servicii fără nici o utilitate. O parte foarte mică din cheltuielile făcute răspund nevoilor reale ale locuitorilor, cea mai mare parte dintre ele sunt generate de corupția endemică din Primărie, care alimentează cu fonduri publice firmele colaboratorilor PSD PNL.

Copiii nu au în școli hârtie igienică și săpun, mai multe școli sunt închise iar lucrările de modernizare și construcție sunt blocate. Două exemple sunt elocvente:  Școala Gimnazială Grigore Tocilescu și Școala 124. Majoritatea lucrărilor de anvelopare sunt blocate din lipsă de fonduri și pentru că PSD și PNL blochează sistematic adoptarea proiectelor în Consiliul Local.

Nu sunt demarate investițiile pentru construcția de noi creșe și grădinițe. Toate acestea sunt doar câteva exemple.

Cum?

 1. Vom analiza atent activitatea și cheltuielile Centrului Cultural Ștefan Iordache și a Complexului Multifuncțional Sf. Andrei, două dintre instituțiile publice care sunt deturnate acum de la scopurile lor culturale și sociale, aspect confirmat de anchetele penale aflate în derulare;
 2. Vom introduce instrumentul modern al bugetului participativ, prin care cetățenii și persoanele juridice pot propune proiecte și măsuri și pot decide pe care dintre acestea le va finanța și prioritiza Primăria;
 3. Vom redirecționa fondurile bugetate, cheltuite acum pe bunuri și servicii inutile, către investiții reale, vitale pentru modernizarea sectorului (școli, locuri de parcare, reabilitarea termica a blocurilor etc) astfel încât investițiile să reprezinte, în termeni reali, 30% din bugetul local;
 4. Nu vom aloca bani către publicitate pentru Primărie sau alte instituții publice, concerte sau petreceri inutile sau cadouri electorale;
 5. Vom stabili indicatori de performanță pentru personalul angajat în Primărie sau în instituțiile publice, astfel încât munca acestora sa fie orientată spre realizarea obiectivelor unei administrații în slujba cetățenilor.

4. Construim bugetul local cinstit și realist

De ce?

Modul în care este constituit bugetul Sectorul 5 este unul falimentar, unul care nu încurajează responsabilitatea financiar-bugetară. De exemplu bugetul pentru anul 2022 arată fantezist, fără nicio legătură cu execuția bugetară: venituri bugetate în valoare de aproape 1,3 miliarde de lei, adică o creștere cu mai mult de 50% a veniturilor obținute în mod real în 2021! Si de data aceasta, obiectul imaginației fără fundament sunt subvențiile din Fondul Social European (bugetate la aproape 400 milioane de lei).

Conform legii, este interzisă depășirea în execuție a nivelului cheltuielilor bugetate. De aceea primarul supraevaluează veniturile, astfel încât să-și poată bugeta cheltuieli mari (fie pentru a avea bani pentru creșteri de salarii sau diverse mite electorale), fie pentru a lua ochii publicului cu proiecte de investiții ce „dau bine”). Realitatea ulterioară arată lipsa de realism a acestor venituri și atunci sunt folosite două „rezolvări” la fel de păguboase: fie imploră Guvernul pentru alocări suplimentare de ajutoare bugetare, fie reduc cheltuielile de investiții. Așa se face că, deși în bugetul din 2021 s-au prevăzut cheltuieli de investiții de aproape 300 milioane de lei, în realitate investițiile realizate au fost in jur de 50% din aceasta sumă!

Cum?

 1. Vom crește gradul de colectare a taxelor, prin intensificarea activității Serviciului de inspecție fiscală din cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 în domeniul anti-fraudei fiscale: în acest sens vom lua măsuri de proporționalizare a numărului de inspectori fiscali cu volumul de activitate, în paralel cu măsuri de întărire a integrității personalului cu atribuții de inspecție fiscal;
 2. Vom reduce costul colectării taxelor, prin încurajarea efectuării plăților online și prin modernizarea sistemelor IT ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5;
 3. Vom realiza imediat un audit independent financiar și bugetar complex, care să coreleze datele de execuție bugetară cu datele de bilanț, cu bugetele instituțiilor publice și companiilor publice, astfel încât să avem o imagine foarte clară a situației financiare;
 4. Vom introduce regula ca pentru orice capitol de venituri din buget, dacă suma bugetată este mai mare cu 10% decât cea realizată efectiv în anul anterior, această creștere să fie explicată clar și să fie fundamentată economic;
 5. Vom trece la un nou sistem de planificare bugetară: bugetul de performanță pe bază de programe, care va realiza 3 lucruri esențiale: va stabili o legătură clară și măsurabilă între resurse și rezultate; va contribui la transparentizarea și simplificarea structurii bugetului și va servi ca bază pentru introducerea managementului pe bază de performanță a personalului;
 6. Vom democratiza planificarea bugetului: vom organiza dezbateri largi cu cetățenii, ONG-urile, mediile profesionale, mediul de afaceri privind pregătirea bugetului;
 7. Vom dezbate public rapoartele financiar-bugetare anuale.

5. Ne dezvoltăm accesând în principal fonduri europene, fonduri guvernamentale și atrăgând investiții private

De ce?

Deși în fiecare an bugetele inițiale ale Sectorului 5 sunt construite cu sume care „dau bine” pentru capitolele de cheltuieli de investiții sau cele de fonduri europene atrase, incapacitatea administrației în aceste domenii este evidentă la fiecare rectificare bugetară sau la execuția finală anuală.

Astfel investițiile ajung în mod real să reprezinte mai puțin de 10% din cheltuielile bugetare, iar dacă le analizăm concret, vedem că marea majoritate sunt investiții fără impact real în viața locuitorilor. Nimic semnificativ nu este finanțat prin fonduri europene, pentru că nici nu se dorește acest lucru din partea primarului, fondurile europene fiind mult mai greu de sifonat decât alocările directe din bugetul public.

Mai mult, realitatea tristă a modului falimentar în care sunt administrați banii publici este evidentă dacă ne uităm la sumele necesare rambursării creditelor bancare acumulate și dobânzilor aferente în anul 2021: 40 milioane de lei. Sectorul 5 este supra îndatorat, având datorii la bănci de aproape 1 miliard de lei, mai mult decât veniturile anuale proprii.

Înțelegând importanța capitală pentru scoaterea din izolare a Sectorului 5 și dezvoltarea economica, investițiile private de mari dimensiuni condiționate de interconectarea auto la rutele internaționale și accesul facil la utilități (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale) trebuie, de asemenea, să constituie o prioritate.

Cum?

 1. Vom înființa Direcția pentru Fonduri Europene, în cadrul Primăriei, structură organizatorică destinată, fundamentării, finanțării, implementării și coordonării operative a proiectelor finanțate de către Uniunea Europeană prin Programele de finanțare aprobate;
 2. Vom crește capacitatea tehnică a departamentului specializat în fundamentarea, finanțarea și implementarea proiectelor de investiții, la nivelul cerut de o capitală europeană;
 3. Vom gestiona investițiile printr-un master plan multianual astfel încât să fie clare de la bun început etapele de realizare și sursele de finanțare;
 4. Vom utiliza predominant fondurile europene, fonduri pentru dezvoltare urbană inovatoare (uia-initiative.eu), fonduri nerambursabile ale Spațiului Economic European (SEE) si norvegiene (eeagrants.ro, pentru reducerea disparităților economice și sociale în statele din sudul si estul Europei), împrumuturi instituționale de la instituțiile financiare internaționale (BERD și BEI în primul rând, dar și Banca Consiliului Europei), ca resurse pentru finanțarea marilor nevoi de infrastructură de transport, mediu, sănătate, educație și servicii sociale;
 5. Vom acționa pentru redresarea gradului de îndatorare și vom evita practica „rostogolirii” împrumuturilor;
 6. Vom realiza o inventariere la zi a terenurilor aflate în proprietatea publică și vom stimula investițiile private prin asocieri între Primărie/ Consiliu Local și agenții economici interesați, politici fiscale dedicate și concesionări de terenuri pentru investiții, în condiții avantajoase;
 7. Vom valorifica semnificativ principalele domenii de interes ale Primăriei Sectorului 5 pentru investiții private, respectiv parcurile de business/ logistice (zona Șoselei București-Măgurele cu acces facil la actuala șosea de centură), categoriile imobiliare rezidențial și/sau comercial, parcurile de distracție și de petrecere a timpului liber;
 8. Vom folosi parteneriatele public-privat – dacă și numai dacă eficacitatea acestui instrument pentru comunitate este foarte clară;
 9. Vom înființa Biroul pentru Investiții și legătură cu investitorii, ce va avea ca atribuții și organizarea de evenimente de relații publice, servicii de informare și asistență de specialitate, activități de publicitate etc.;
 10. În plus față de acestea, o altă sursă de creștere a veniturilor bugetare va fi constituită de donații și sponsorizări pentru proiecte punctuale ale Primăriei Sectorului 5, scop în care vom iniția o serie de campanii de strângere de fonduri.