Dorim să întinerim fața sectorului, să-l facem mai activ, mai vesel și mai atractiv. De aceea vom încuraja dezvoltarea culturii și a activităților sportive, construind locuri speciale pentru acestea, cât și pentru alte activități, precum plimbatul animalelor de companie. Ca orice oraș european, vom susține și vom promova drepturile minorităților.

1. Facem din București un oraș al tinerilor
2. Construim locuri special amenajate pentru animalele de companie
3. Încurajăm activitățile sportive
4. Încurajăm dezvoltarea culturii
5. Susținem și promovăm drepturile minorităților etnice

1. Facem din București un oraș al tinerilor

De ce?

În acest moment Bucureștiului îi lipsește viziunea de a crea oportunități pentru tinerii care trăiesc, învață sau muncesc aici. Reprezentând peste un sfert din totalul populației, aceștia sunt o resursă deseori ignorată deși pot contribui enorm la creșterea potențialului Bucureștiului și implicit a Sectorului 5, printr-o investiție adecvată de resurse și atenție.

Vom dezvolta de jos în sus, nu doar pentru, ci și împreună cu aceștia, un ecosistem viu și adaptabil bazat pe activități relevante pentru ei (învățare nonformală, angajabilitate, petrecerea timpului liber, sănătate, activități culturale, turism de tineret etc.) și pentru comunitate (voluntariat, cetățenie activă, antreprenoriat, economie socială, etc.).

Cum?

 1. Vom asigura accesul ușor la finanțarea proiectelor de tineret, plecând de la principiul că tinerii își cunosc cel mai bine nevoile și merită încurajați să găsească soluții;
 2. Vom derula în permanență campanii de informare, educare, conștientizare și prevenire a infracționalității în rândul tinerilor;
 3. Vom recupera spațiul urban abandonat prin cartarea acestuia și transformarea lui în centre comunitare sau spații publice prietenoase cu tinerii. În paralel, vom susține dezvoltarea comunităților de tineri, în funcție de pasiuni, prin proiecte finanțate și susținute în spații dedicate;
 4. Vom crea o echipă dedicată care să lucreze cu tinerii: manageri de proiecte, animatori, facilitatori, formatori, consilieri, psihologi, asistenți sociali și mentori în funcție de nevoile comunității și de tipologia tinerilor cu care lucrează;
 5. Vom încuraja participarea tinerilor în comunitate prin programe care să le crească autonomia și să le dezvolte abilități de viață
 6. Pentru o parte dintre clădirile în proprietate publică, dar nefolosite, vom lansa concursuri publice de revalorizare în centre de activități pentru copii și tineri. Autoritatea locală va acoperi infrastructura, costurile logistice lunare și va oferi mini granturi de început. Comunitatea va contribui prin ONG-uri, grupuri de inițiativă, sau educatori pensionați, prin stagii de practică ale studenților la UNATC, asigurând activitățile socio-educaționale.

2. Construim locuri special amenajate pentru animalele de companie

De ce?

În prezent nu există nici un fel de interes din partea autorităților locale față de găsirea de soluții pentru gestionarea situației animalelor de companie, fie că vorbim de cele abuzate sau de cele abandonate sau pierdute.

Suntem sectorul din București pe raza căruia s-a rătăcit o maimuță ce a alergat liberă prin sector pentru aproximativ două zile. Nu există date la nivel de sector referitor la situația animalelor de companie, ca să nu mai vorbim de strategii de rezolvare a problemei lipsei spațiilor adecvate în care cetățenii ce au animale de companie să se poată recrea.

Cum?

 1. Vom amenaja spații speciale și adecvate pentru animalele de companie, atât în parcurile ce se află în administrația Sectorului 5, cât și pe terenurile aflate în proximitatea blocurilor, astfel încât cetățenii să-și poată petrece timpul împreună cu animalele de companie. Aceste spații vor fi deschise 24 din 24 de ore;
 2. Vom sprijini asociațiile ce au ca obiect organizarea de evenimente și concursuri pentru animalele de companie;
 3. Vom lansa un program de microcipare obligatorie a animalelor de companie pentru a avea un recensământ al acestora;
  278. Vom implementa un singur canal de comunicare referitor la animalele pierdute, gestionat la nivelul Primăriei;
 4. Vom încuraja cetățenii, în momentul în care nu mai pot avea grijă de animale, să le aducă în centre special amenajate în acest scop.

3. Încurajăm activitățile sportive

De ce?

Bolile cardio-vasculare și sedentarismul sunt principalele cauze ale mortalității în rândul românilor, iar speranța de viață pentru cetățenii noștri este printre cele mai scăzute din Europa.

Lipsa investițiilor în sport a dus practic la dispariția a tot ceea ce înseamnă educație prin sport și a competițiilor sportive de masa prin care să se încurajeze și promoveze traiul sănătos.

Au dispărut aproape complet competițiile sportive interșcolare precum și cluburile sportive școlare, studențești care încurajau practicarea mai multor sporturi precum și selecția viitorilor sportivi ce doreau să facă performanță.
Sunt activități sportive ce nici nu pot fi practicate întrucât lipsește cu desăvârșire infrastructura necesară.

Sportul ne aduce mai aproape unii de ceilalți și de starea noastră de bine. Așa cum sportul de performanță ne unește ca români, sportul de masă ne unește ca vecini, colegi, prieteni, dincolo de statutul social.

Cum?

 1. Vom deschide utilizarea de către public a spațiilor și facilităților de sport din incinta unităților școlare/universitare, în baza unui abonament sau a unei pre-înregistrări;
 2. Vom realiza un audit al parcurilor și spațiilor verzi din Sectorul 5 pentru obținerea de informații precum: suprafețe disponibile pentru sport, starea actuală a echipamentelor/accesoriilor, accesibilitate, grad de utilizare, ore de vârf etc. și vom introduce toată informația rezultată pe o hartă (aplicație online) a locurilor în care se pot practica diverse activități fizice;
 3. Vom asigura curse speciale de transport în comun (în special pe perioada weekend-urilor și a vacanțelor școlare) care vor opri în aceste locuri și care să fie dotate cu logistica necesară (de exemplu, suport pentru biciclete);
 4. Vom sprijini competițiile sportive inter-școlare și inter-universitare în București;
 5. Vom propune închiderea unor bulevarde / străzi în weekend, în toate cartierele, și transformarea lor în locuri de joacă.

4. Încurajăm dezvoltarea culturii

De ce?

Accesul cetățenilor la cultură are ca rezultat creșterea coeziunii sociale, a stării de bine și a gradului de apartenență a indivizilor la comunitate. Dezvoltarea unei strategii culturale trebuie să urmărească, direct sau indirect, incluziunea socială și dialogul intercultural. Astfel, cultura este, deopotrivă, un scop în sine și un mobil pentru atingerea unor obiective sociale.

Prin valorile pe care le promovează și le dezvoltă, precum creativitate, gândire laterală, dezvoltare personală, solidaritate, cooperare, cultura poate fi un instrument puternic de stimulare a participării cetățenilor la viața publică. Prin implicarea cetățenilor, cultura poate sta la baza dezvoltării unor instrumente inovative de guvernare participativă, dinamizând procesul de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.

Cum?

 1. Vom crea, la nivelul fiecărei școli, biblioteci virtuale, cu bibliografia școlară extinsă, pentru a facilita și încuraja accesul elevilor la lectură. Totodată vom invita trupe de teatru, dans, muzică să susțină spectacole în sălile de festivități ale unităților de învățământ.
 2. Vom înființa un program de granturi, prin care cetățenii pot propune și vota proiecte culturale, sub forma unui proiect de guvernare participativă;
 3. Vom crea cu ajutorul fondurilor europene programe menite a încuraja activitatea artiștilor din sector, prin găzduirea unor expoziții, lansări de carte, proiecții de film etc.;
 4. Vom prelungi programul în rețeaua de biblioteci publice și le vom îmbunătăți accesibilitatea pentru adolescenți și tineri — ca spații sigure și gratuite;
 5. Vom transforma Centrul Cultural Ștefan Iordache, deturnat acum de la scopul lui statutar, în promotor modern al tendințelor culturale.
 6. Vom promova cu insistență obiectivele turistice din sectorul 5 și vom organiza pentru școlile din sector zile dedicate vizitării acestor obiective.

5. Susținem și promovăm drepturile minorităților etnice

De ce?

România este printre țările din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de minorități etnice. La recensământul din anul 2011 un procent de peste 11% din întreaga populație era de etnie diferită de cea română, numărul etniilor fiind de peste 20. Bucureștiul, prin caracterul său cosmopolit, a atras populația autohtona ce aparține unor multiple minorități etnice. Cea mai numeroasă minoritate din Sectorul 5 rămâne însă cea rromă care, în majoritatea sa, trăiește sub standardele minimale de bunăstare și civilizație.

Încă din anul 2004 s-a pus problema faptului că populația rromă într-o Europa extinsă implică o serie de provocări serioase. Studiul prezentat în acel an la Budapesta sub patronajul Băncii Mondiale a arătat că rata mortalității infantile la romi este dublă față de a celorlalte comunități etnoculturale, speranța de viață în general este cu 15 ani mai mică iar sărăcia este de 10 ori mai mare decât media înregistrată în regiunea de est a Europei. Din nefericire nimic nu s-a schimbat semnificativ în ultimii 16 ani.

Cum?

 1. Vom accesa fonduri europene în vederea dezvoltării unor strategii integrate de incluziune socială a cetățenilor de etnie romă: alfabetizare, reconversie profesională, conștientizarea drepturilor și obligațiilor cetățenești;
 2. Vom oferi locuințe sociale condiționate de menținerea în învățământ a copiilor și de obținerea și menținerea unui loc de munca de către adulți;
 3. Vom oferi burse consistente pentru elevii de liceu și studenții de etnie roma care au domiciliul în Sectorul 5;
 4. Vom oferi gratuitate cetățenilor de etnie rromă interesați în programe de pregătire profesională specifice administrației publice locale, condiționate ulterior de angajarea în cadrul Sectorului 5.
 5. Vom organiza un festival anual al bunei conviețuiri, în cadrul căruia grupuri folclorice reprezentând diverse etnii, precum roma, bulgari, lipoveni, secui sau saşi, vor prezenta elemente ale culturii specifice, precum port tradițional, preparate culinare, dansuri tradiționale. Sumele de bani pentru organizarea acestui festival vor fi obținute din sponsorizări și contracte de publicitate.