Sunt consilier local începând cu data de 23 decembrie 2021. Este în egală măsură o onoare și o provocare să te reprezint în această instituție. Încrederea ta în profesionalismul meu mă obligă, așadar te invit să urmărești aici activitatea mea în cadrul Consiliului Local Sector 5.

 • Proiect privind oficierea căsătoriilor în afara sediului Primăriei sectorului 5

  Asigurarea serviciilor publice locale de oficiere a căsătoriilor în alte spații decât cele prevăzute cu această destinație  Prin prezentul proiect de hotărâre de consiliu local este vizat serviciul public de oficiere a căsătoriilor, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.  Pentru a fi posibilă oficierea căsătoriilor…

  Citește mai mult ->

 • Proiect privind adoptarea unor măsuri de reducere a nivelului de zgomot din Sectorul 5

  Hotărâre privind adoptarea unor măsuri de reducere a nivelului de zgomot din Sectorul 5, București, pentru protecția sănătății cetățenilor și a mediului înconjurător  Necesitatea adoptării proiectului – identificarea problemei:  Având în vedere că dreptul la un mediu sănătos este prevăzut în Constituția României, republicată, la art. 35, rezultă, în mod evident, că dreptul la mediu…

  Citește mai mult ->

 • Proiect privind acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația de Proprietari Nicolae Drăgan nr. 5A

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația de Proprietari Nicolae Drăgan nr. 5A, în vederea achiziției de motorină pentru alimentarea generatorului de electricitate pus la dispoziție de  UAT Sector 5 București.  Necesitatea adoptării proiectului – identificarea problemei: Imobilul din Nicolae Drăgan nr. 5A Sector 5 a fost edificat în baza unei autorizații de construcție…

  Citește mai mult ->

 • Proiect privind implementarea obligativității plantării și a completării cu arbori

  Hotărâre privind implementarea obligativității plantării și a completării cu arbori a aliniamentelor de arbori pe străzile aflate în administrarea UAT Sector 5 București.  Necesitatea adoptării proiectului – identificarea problemei:  Standardul de suprafață verde pe cap de locuitor acceptat în Uniunea Europeană este de 26 mp pe cap de locuitor. La nivelul întregului municipiu, conform estimării…

  Citește mai mult ->

 • Proiect achizitii sectorul 5

  Hotărâre privind diminuarea valorii produselor, serviciilor și lucrărilor ce se pot achiziționa în mod direct, în temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, precum și creșterea gradului de transparentizare a achizițiilor publice realizate de aparatul de specialitate al Primarului, a instituțiilor și societăților aflate în subordinea Consiliului Local Sector 5  Necesitatea adoptării proiectului…

  Citește mai mult ->