Proiect privind oficierea căsătoriilor în afara sediului Primăriei sectorului 5

  1. Denumire Proiect:  

Asigurarea serviciilor publice locale de oficiere a căsătoriilor în alte spații decât cele prevăzute cu această destinație 

  1. Necesitatea adoptării proiectului – identificarea problemei: 

Prin prezentul proiect de hotărâre de consiliu local este vizat serviciul public de oficiere a căsătoriilor, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 

Pentru a fi posibilă oficierea căsătoriilor de către ofițerul de stare civilă, în alte locații decât cele din interiorul primăriei, primul pas este acela ca Primăria Sector 5 să primească aprobare în vederea instituirii unei taxe pentru acest serviciu de la Consiliul General al Municipiului București. Ulterior primirii acestei împuterniciri, Consiliul Local Sector 5 va putea adopta regulamentul aferent oficierii căsătoriilor în alte locații și taxa aferentă. 

Din cadrul consultărilor publice pe care le-am avut cu cetățenii sectorului 5 a rezultat că există o cerere în creștere a viitorilor soți de a se oficia căsătoriile în alte spații decât cele amenajate de Primăria Sector 5 în acest sens. Pentru a răspunde pozitiv acestei nevoi și ținând cont de faptul că Legea nr. 116/1996 prevede în mod expres posibilitatea oficierii căsătoriilor „în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi, cu aprobarea primarului”, consider că este necesară crearea cadrului administrativ normativ pentru a satisface această nevoie identificată în rândul cetățenilor. Prin prezentul proiect este creat un cadru legislativ clar și previzibil care să stabilească drepturile și obligațiile autorităților publice și a persoanelor fizice solicitante, cu scopul de a aduce satisfacție interesului social generat de dezvoltarea relațiilor umane. 

În acest sens, pentru a asigura serviciile de stare civila într-un cadru reglementat, se impune adoptarea unor taxe speciale in acest domeniu, iar pentru aceasta este necesar acordul Consiliului General al Municipiului București. 

  1. Soluția: 

Solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 pentru a hotărî cu privire la instituirea unor taxe speciale pentru asigurarea serviciilor publice locale de oficiere a căsătoriilor în alte spații decât cele prevăzute cu aceasta. După obținerea acestui acord Consiliul Local Sector 5 va putea stabili procedura specifică oficierii căsătoriilor în alte spații decât cele din cadrul primăriei și instituirea unei taxe aferente care să acopere costurile aferente 

  1. Stadiul proiectului 

Proiectul se află pe circuitul administrativ și, ulterior întocmirii raportului de specialitate, va fi supus dezbaterii în Consiliul Local Sector 5 

Descarca HCL aici; Descarca regulament aici