Proiect privind adoptarea unor măsuri de reducere a nivelului de zgomot din Sectorul 5

Hotărâre privind adoptarea unor măsuri de reducere a nivelului de zgomot din Sectorul 5, București, pentru protecția sănătății cetățenilor și a mediului înconjurător 

Necesitatea adoptării proiectului – identificarea problemei: 

Având în vedere că dreptul la un mediu sănătos este prevăzut în Constituția României, republicată, la art. 35, rezultă, în mod evident, că dreptul la mediu sănătos este un drept fundamental, garantarea acestuia fiind deci obligatorie.  

Totodată, acest drept reprezintă premisa realizării altor drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la viață, la sănătate, etc.  

Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 6 alin. (1) că, protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice si juridice.  

În același timp, potrivit art. 70 lit. g) din 0.U.G. nr. 195/2005, pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale au obligația, să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanenta, desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominantă în spatiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului, unități sanitare și unități de învățământ.  

Hotărârea Guvernului nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, transpune în legislația națională Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind nivelul emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor și Directiva 2005/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului care modifica Directiva 2000/14/CE privind nivelul emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. 

Conform raportului din 16.11.2020 referitor la implementarea si administrarea directivei, mai multe studii au evaluat impactul zgomotului asupra sănătății, ajungându-se la concluzia că atunci când expunerea la zgomot este inevitabilă, aceasta poate avea efecte negative asupra sănătății umane și productivității pe de o parte, și mediului natural pe de altă parte, în special când se întâmplă pentru o durată mai lungă. 

Conform evaluării Greenpeace România (raportul “Calitatea aerului în România în anul 2019”, publicat de Ministerul Mediului, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în aprilie 2020.), în București sunt în continuare depășiri ale limitelor de poluare la praf și noxe care pun sănătatea publică în pericol. 

Mașinile pentru îndepărtat frunze prin suflare ridică praful și toate substanțele toxice si nocive din acesta, producând disconfort accentuat  locuitorilor din Sectorul 5 prin faptul că praful este proiectat în curțile acestora, în casele și apartamentele acestora, pe haine, în și pe autoturisme. Mai mult, aceste echipamente sunt puse în funcțiune de motoare în doi timpi, care mai poluează și în alte două moduri: prin zgomot, intensificat de folosirea între blocurile de locuințe sau între case și prin gazeie rezultate (pb, monoxid de carbon), nefiltrate. 

Soluția: 

Restricționarea utilizării pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 a mașinilor pentru îndepărtat frunze prin suflare, așa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. Cu titlu de excepție, poate fi permisă folosirea mașinilor pentru îndepărtat frunze prin suflare, așa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1756/2006, în parcurile de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 

Stadiul proiectului 

Majoritatea Consilierilor Locali din Sectorul 5, formată din PSD PNL a respins acest proiect

Descarca HCL aici