Proiect privind acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația de Proprietari Nicolae Drăgan nr. 5A

Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația de Proprietari Nicolae Drăgan nr. 5A, în vederea achiziției de motorină pentru alimentarea generatorului de electricitate pus la dispoziție de  UAT Sector 5 București. 

Necesitatea adoptării proiectului – identificarea problemei:

Imobilul din Nicolae Drăgan nr. 5A Sector 5 a fost edificat în baza unei autorizații de construcție emisă de UAT Sector 5 București. În data de 25.07.2012, respectiv în 26.02.2013 au fost emise procesele verbale de recepție de către UAT Sector 5 pentru acest imobil. Prin aceste proceduri administrative, UAT Sector 5 București a certificat practic faptul că construcția a fost edificată în mod legal și că este branșată la toate utilitățile. 

În baza procesului verbal de recepție întocmit de UAT Sector 5 București, proprietarul construcției a putut să intabuleze cele peste 90 de apartamente astfel edificate, ulterior vânzându-le către persoane fizice. 

În data de 18.11.2015 a fost pronunțată sentința nr. 8463 de către Judecătoria Sectorului 5 în baza căreia, la solicitarea ISC, s-a constatat că imobilul a fost construit în neconformitate cu autorizația de construcție. 

Hotărârea a rămas definitivă prin neapelare. Totodată este important de menționat faptul că hotărârea judecătorească a fost pronunțată în contradictoriu cu constructorul (fostul proprietar), fără a fi fost chemați în judecată cei care au cumpărat apartamentele din imobilul situat în Nicolae Drăgan nr. 5A Sector 5. 

Mai mult, ISC nu a înscris în cartea funciară această hotărâre judecătorească pentru a o face opozabilă terților și astfel, cei care au cumpărat apartamentele după data pronunțării hotărârii să cunoască riscurile la care se supun, achiziționând un apartament în acest imobil. 

În prezent, niciun apartament din imobilul din Nicolae Drăgan nr. 5A Sector 5 nu mai are acces la curent electric din rețeaua națională. 

Pentru a se realiza branșamentul la rețeaua de electricitate, este necesară obținerea unei autorizații de construcție, necesară aducerii rețelei electrice în proximitatea imobilului. Deși Asociația de Proprietari Nicolae Drăgan nr. 5A Sector 5 a depus, de mai bine de 10 luni o cerere pentru eliberarea unui Certificat de Urbanism în acest scop, nici până la moment Primăria Generală nu l-a emis. 

UAT Sector 5 București, a pus la dispoziția Asociației de Proprietari un generator de electricitate care consumă, pe lună, în medie 1400 litri de motorină pentru a furniza electricitate 16 ore / zi pentru 20 de apartamente. 

Costul este unul extrem de ridicat pentru puțina electricitate pe care o primesc locuitorii din Nicolae Drăgan nr. 5A. 

Vinovați pentru situația în care se regăsesc cei care dețin apartamente în imobilul din Nicolae Drăgan nr. 5A sunt autoritățile statului, în principal UAT Sector 5 București care nu a constatat neconformitatea imobilului cu autorizația de construcție și, mai mult, a încheiat procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor.  

Această situație i-a permis constructorului să intabuleze și vândă apartamentele fără ca acestea să fie branșate legal și corect la electricitate. Urmare a acestor ilegalități comise de reprezentanții UAT Sector 5 București din 2012-2013, Primăria are datoria de a suporta în integralitate cheltuielile aferente achiziției de motorină pentru funcționarea generatorului. Costurile sunt unele însemnate și prohibitive pentru mulți dintre proprietarii din Nicolae Drăgan nr. 5A, ținând cont și de faptul că prețul motorinei este într-o creștere continuă de la începutul acestui an. 

Soluția: 

Acordarea unui sprijin financiar lunar, în valoare de maxim 12.000 lei asociației de proprietari Nicolae Drăgan nr. 5A, în vederea achiziției motorinei ce este necesară pentru a menține în funcțiune generatorul de electricitate pus la dispoziție de UAT Sector 5 București.

Majoritatea Consilierilor Locali din Sectorul 5, formată din PSD PNL a respins acest proiect .

Descarca HCL aici