Proiect privind implementarea obligativității plantării și a completării cu arbori

Hotărâre privind implementarea obligativității plantării și a completării cu arbori a aliniamentelor de arbori pe străzile aflate în administrarea UAT Sector 5 București. 

Necesitatea adoptării proiectului – identificarea problemei: 

Standardul de suprafață verde pe cap de locuitor acceptat în Uniunea Europeană este de 26 mp pe cap de locuitor. La nivelul întregului municipiu, conform estimării facute de Primaria Generala, prin Registrul Spațiilor Verzi, București are o medie de 23 mp pe cap de locuitor, cifra greu de admis, pentru ca fata de rapoartele anterioare este aproape dublă, fără să existe, în mod concret o sporire a suprafeței acestor arii. De altfel, potrivit unui raport al Curții de Conturi, Bucureștiul are o medie de doar 9,86 mp. La nivelul sectorului 5, situația este, însă, dramatică, acesta având cea mai mica suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor: 12,8mp.  

Chiar dacă plantarea arborilor nu va majora din punct de vedere statistic suprafața de spațiu verde din sectorul nostru, beneficiile pentru sănătatea populației sunt de domeniul evidenței. Astfel, la nivel general, beneficiile constau în reducerea efectelor schimbărilor climatice, precum reducerea riscului de inundații, a temperaturilor stradale, reducerea poluării și protecția biodiversității. Mai mult, statele preocupate și conștiente de problemele de mediu au dezvoltat programe de împădurire urbană ample care au ca scop îmbunătățirea calității aerului și reducerea poluării. 

În mod specific, beneficiile aduse de aliniamentele de arbori sunt următoarele, ele servind tuturor cetățenilor din București: 

  • Străzile cu aliniamente stradale au temperaturi cu până la 15 grade mai mici vara, de unde rezultă confortul pentru pietoni (efectul de răcire al unui copac sănătos, matur este echivalentul a două aparate de aer condiționat care funcționează 20 de ore pe zi); 
  • Absorb până la 30% din apa de precipitații, ceea ce ajută canalizarea stradală (în special în zonele în care există probleme foarte mari cu canalizarea); 
  • Absorb CO2 și gazele de eșapament; 
  • Particulele și praful atmosferic sunt mai scăzute cu 30-40%; 
  • Prelungesc durata de viață a pavajelor cu 40-60%; 
  • Au beneficii estetice și psihice asupra cetățenilor; 
  • Cresc valoarea proprietăților rezidențiale aflate în zonă cu 5-15%

Soluția: 

Obligativitatea plantării aliniamentelor de arbori pe raza teritorială a UAT Sector 5 București, pe străzile aflate în administrarea UAT Sector 5 București. 

La alegerea speciilor de arbori se va ține cont de condițiile climatice ale zonei, de tipurile de sol adecvate pentru dezvoltarea acestora, cât și de necesitatea respectării vizibilității în trafic 

Ochiurile în care se amplasează arborii vor fi acoperite cu gazon și grătar de protecție arbori. 

Termenele de implementare a aliniamentelor cu arbori pe lungimea drumului este de:  

  1. Pentru străzile care nu vor suporta lucrări capitale de refacere a infrastructurii stradale, termenul este de 1 an de la data aprobării prezentei hotărâri; 
  1. Pentru străzile care suportă lucrări capitale, termenul este până la recepția finală a lucrării.  

Pentru străzile care suportă lucrări capitale, bugetul necesar plantării arborilor va fi cuprins în investiția stabilită pentru construcția străzii. 

Documentele tehnico-economice privind refacerea, modernizarea sau construirea unor străzi vor fi aprobate în condițiile în care vor cuprinde această componentă a aliniamentelor de arbori pe străzi ca parte integrantă a investiției ce urmează a fi executată. 

Stadiul proiectului 

Majoritatea Consilierilor Locali din Sectorul 5, formată din PSD PNL a respins acest proiect 

Descarca proiect HCL arbori aici