Proiect privind implementarea obligativității plantării și a completării cu arbori

Hotărâre privind implementarea obligativității plantării și a completării cu arbori a aliniamentelor de arbori pe străzile aflate în administrarea UAT Sector 5 București. 

Necesitatea adoptării proiectului – identificarea problemei: 

Standardul de suprafață verde pe cap de locuitor acceptat în Uniunea Europeană este de 26 mp pe cap de locuitor. La nivelul întregului municipiu, conform estimării facute de Primaria Generala, prin Registrul Spațiilor Verzi, București are o medie de 23 mp pe cap de locuitor, cifra greu de admis, pentru ca fata de rapoartele anterioare este aproape dublă, fără să existe, în mod concret o sporire a suprafeței acestor arii. De altfel, potrivit unui raport al Curții de Conturi, Bucureștiul are o medie de doar 9,86 mp. La nivelul sectorului 5, situația este, însă, dramatică, acesta având cea mai mica suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor: 12,8mp.  

Chiar dacă plantarea arborilor nu va majora din punct de vedere statistic suprafața de spațiu verde din sectorul nostru, beneficiile pentru sănătatea populației sunt de domeniul evidenței. Astfel, la nivel general, beneficiile constau în reducerea efectelor schimbărilor climatice, precum reducerea riscului de inundații, a temperaturilor stradale, reducerea poluării și protecția biodiversității. Mai mult, statele preocupate și conștiente de problemele de mediu au dezvoltat programe de împădurire urbană ample care au ca scop îmbunătățirea calității aerului și reducerea poluării. 

În mod specific, beneficiile aduse de aliniamentele de arbori sunt următoarele, ele servind tuturor cetățenilor din București: 

  • Străzile cu aliniamente stradale au temperaturi cu până la 15 grade mai mici vara, de unde rezultă confortul pentru pietoni (efectul de răcire al unui copac sănătos, matur este echivalentul a două aparate de aer condiționat care funcționează 20 de ore pe zi); 
  • Absorb până la 30% din apa de precipitații, ceea ce ajută canalizarea stradală (în special în zonele în care există probleme foarte mari cu canalizarea); 
  • Absorb CO2 și gazele de eșapament; 
  • Particulele și praful atmosferic sunt mai scăzute cu 30-40%; 
  • Prelungesc durata de viață a pavajelor cu 40-60%; 
  • Au beneficii estetice și psihice asupra cetățenilor; 
  • Cresc valoarea proprietăților rezidențiale aflate în zonă cu 5-15%

Soluția: 

Obligativitatea plantării aliniamentelor de arbori pe raza teritorială a UAT Sector 5 București, pe străzile aflate în administrarea UAT Sector 5 București. 

La alegerea speciilor de arbori se va ține cont de condițiile climatice ale zonei, de tipurile de sol adecvate pentru dezvoltarea acestora, cât și de necesitatea respectării vizibilității în trafic 

Ochiurile în care se amplasează arborii vor fi acoperite cu gazon și grătar de protecție arbori. 

Termenele de implementare a aliniamentelor cu arbori pe lungimea drumului este de:  

  1. Pentru străzile care nu vor suporta lucrări capitale de refacere a infrastructurii stradale, termenul este de 1 an de la data aprobării prezentei hotărâri; 
  1. Pentru străzile care suportă lucrări capitale, termenul este până la recepția finală a lucrării.  

Pentru străzile care suportă lucrări capitale, bugetul necesar plantării arborilor va fi cuprins în investiția stabilită pentru construcția străzii. 

Documentele tehnico-economice privind refacerea, modernizarea sau construirea unor străzi vor fi aprobate în condițiile în care vor cuprinde această componentă a aliniamentelor de arbori pe străzi ca parte integrantă a investiției ce urmează a fi executată. 

Stadiul proiectului 

Majoritatea Consilierilor Locali din Sectorul 5, formată din PSD PNL a respins acest proiect 

Descarca proiect HCL arbori aici

Proiect achizitii sectorul 5

Hotărâre privind diminuarea valorii produselor, serviciilor și lucrărilor ce se pot achiziționa în mod direct, în temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, precum și creșterea gradului de transparentizare a achizițiilor publice realizate de aparatul de specialitate al Primarului, a instituțiilor și societăților aflate în subordinea Consiliului Local Sector 5 

Necesitatea adoptării proiectului – identificarea problemei: 

Deși Sectorul 5 este cel mai sărac sector al Bucureștiului, banii cetățenilor sunt cheltuiți fără niciun control pe bunuri și servicii a căror utilitate nu poate fi verificată. O parte foarte mică din cheltuielile făcute răspund nevoilor reale ale locuitorilor. 

Achizițiile publice pe care le realizează Primăria Sectorului 5 și subordonatele sale consumă surse considerabile din bugetul primăriei care provin din taxele și impozitele cetățenilor din sectorul 5. De mai bine de 22 de ani observăm cu bugetul Primăriei se scurge prin aceste achiziții publice. 

În primul rând trebuie observat faptul că UAT Sector 5 a avut în anul 2021 un total al achizițiilor publice directe în valoare de 44.990.914 lei, adică 50% din toate achizițiile publice făcute de cel 6 primării de sector și Primăria Generală. Această valoare este total disproporționată față de cele făcute de celelalte sectoare și de Primăria Generală. 

Nu există din nefericire niciun control cu privire la achizițiile pe care le realizează aceste entități. Mai mult, s-a dovedit că în timpul administrației PSD și a Primarului Daniel Florea din perioada 2017-2020, fostul primar Marian Vanghelie, cu ajutorul mai multor angajați din primăriei și din societatea Economat ce se află în subordinea Consiliului Local Sector 5 au reușit să fraudeze bugetul UAT Sector 5 cu peste 250 milioane lei, prin intermediul unor achiziții disproporționate, cu prețuri și de peste 8 ori mai mari decât cele practicate pe piața concurențială. 

Soluția: 

Pentru a opri această modalitate de a cheltui banul public este nevoie ca achizițiile publice, chiar și cele directe, să beneficieze de un control adecvat și de o publicitate serioasă, menită a atrage cât mai mulți contractanți dornici să liciteze. În acest mod se asigură că achiziția se realizează la cel mai bun preț pentru calitatea cerută de UAT Sector 5 București, respectiv de către instituțiile și societățile din subordinea Consiliului Local Sector 5. 

Totodată, dat fiind faptul că o bună parte a achizițiilor publice directe realizate de UAT Sector 5 s-au realizat în limita maximă a plafonului stabilit de Legea nr. 98/2016, considerăm că diminuarea acestui prag pentru produse sau servicii la 80.000 lei fără TVA, respectiv pentru lucrări la 200.000 lei fără TVA va asigura o reducere consistentă a cheltuielilor cu  achizițiile directe ale Sectorului 5 care au reprezentat în anul 2021 peste 51% din totalul achizițiilor directe realizate de toate sectoarele și Primăria Generală a Municipiului București. 

Stadiul proiectului 

Majoritatea Consilierilor Locali din Sectorul 5, formată din PSD PNL a respins acest proiect.

Descarca HCL proiect aici